Pressiteade
6.12.2017


Riigikogus läbis täna teise lugemise Tubakaseaduse muudatused, mis E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhi hinnangul suunab endised suitsetajad tagasi sigarettide juurde.

“Tubakaseaduse muudatustega piiratakse suitsetajate võimalusi võtta kasutusele teaduslikult tõestatud 95% vähemkahjulik alternatiiv - e-sigaret. Kuigi rahvatervise otsuseid tuleks langetada tõenduspõhistele materjalidele tuginedes, põhinevad Tubakaseaduse muudatused oletustele ja eeldustele. Hoolimata sellest, et esitasime riigikogu sotsiaalkomisjonile ja sotsiaalministeeriumile rahvusvahelisi teadusuuringuid, mis kinnitavad e-sigarettide vähemkahjulikku mõju võrreldes tavaliste sigarettidega ning komisjonile tutvustas neid uuringuid Patrase Ülikooli teadur dr. Konstantinos Farsalinos, ei võetud neid arvesse,” kirjeldas E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

 

Pressiteade
27.09.2017


Riigikogu sotsiaalkomisjoni teisipäevasel istungil jätkus rahvaalgatuse „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!“ arutelu välisekspertide osalusel.

„Rahvusvahelised teadusuuringud kinnitavad, et e-sigaretid on vähemalt 95% tervist vähemkahjustavamad, kui tavalised suitsud. Mitmed riigid, näiteks Suurbritannia ja Holland, on seetõttu täiendanud oma tubakapoliitikat selliselt, et suitsetajatel soovitatakse üle minna tervist vähemkahjustavamatele alternatiividele nagu näiteks e-sigaretid. Sotsiaalkomisjoni otsus kaasata teema arutelusse eksperdid on oluline samm teaduspõhise rahvatervise kaitse suunas,“ ütles petitsiooni algatanud E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

 

Pressiteade
26.09.2017


Tänasel riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil jätkub petitsiooni „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!“ arutelu välisekspertide osalusel. E-sigareti uuringute tulemusi tutvustavad dr Konstantinos Farsalinos ja Leon Kośmider PhD.

„Kuivõrd Eestis ei ole alternatiivseid tubakatooteid käsitlevaid teadusuuringuid läbi viidud, siis tuleb tugineda välisriikide uuringutele ja praktikatele. Ainuüksi petitsiooni algatamisest käesoleva aasta alguses on välisriikides avaldatud hulgaliselt teadusuuringuid e-sigareti mõjust tervisele ning mitmed riigid on neile tuginedes välja töötanud rahvatervise kahjusid vähendavad regulatsioonid. Seetõttu on välisekspertide kaasamine sotsiaalkomisjoni arutellu oluline ja tähelepanuväärne,“ ütles petitsiooni algatanud E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

 

PRESSITEADE
22.05.2017

20 .mail jõustusid kõik Euroopa tubakadirektiivist lähtuvad sätted Eesti seadusandluses, mis tõid e-sigareti toodetele karmid piirangud. “Tervitame sätet, mis nõuab e-sigarettide täitevedelike laboratoorseid teste, sest tarbija võib edaspidi olla kindel, et tegu on kvaliteetse tootega. Samas ei poolda me e-sigareti valdkonna ülereguleerimist,“ ütles MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

Euroopa tubakadirektiivist tulenevate tubakaseaduse muudatuste kohaselt ei tohi nikotiiniga e-vedelikke müüa suuremates mahutites kui 10 ml, nikotiini sisaldus ei tohi olla suurem kui 20 mg/ml, aurusti ei tohi olla suurem kui 2ml. Pakendiga peab kaasnema infoleht, kasutusjuhend, partiinumber, kuupäev ja hoiatus, et nikotiin on kergesti sõltuvust tekitav aine.

PRESSITEADE
18.05.2017

Eile Riigikogus teise lugemise läbinud tubakaaktsiisi seadusega kehtestatakse e-sigarettidele aktsiis, mis muudab nende kasutamise võrreldes tavaliste sigarettidega kallimaks.

„Aktsiisi lisandudes läheb e-sigareti tarvitamine vähemalt 60% kallimaks ja paljud e-sigareti kasutajad pöörduvad suure tõenäosusega kas musta turu poole või sootuks tagasi tavaliste sigarettide suitsetamise juurde, mis toob kaasa suitsetajate arvu kasvu Eestis,“ ütles E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu esimees Ingmar Kurg.

PRESSITEADE
12.05.2017

Esmakordselt ületab suitsetamise täielikult maha jätnud veipijate arv nende oma, kes jätkavad paralleelselt ka suitsetamist, leiab Ühendkuningriigi esinduslik uuring.

Umbes 1,5 miljonit inimest ehk rohkem kui pool Ühendkuningriigi 2,9 miljonist veipijast on suitsetamisest täielikult loobunud, ilmneb Ühendkuningriigi tubakavastase võitlusega tegeleva organisatsiooni Action on Smoking and Health (Ash) iga-aastasest uuringust.

„Veipijad teadsid iseenda kogemuse põhjal juba aastaid, et e-sigaret on efektiivne vahend suitsetamisest loobumiseks. Rõõm on tõdeda, et see on saanud nüüd ka tugeva statistilise kinnituse,“ ütles MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

Pressiteade
14.03.2017


Täna anti riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle petitsioon „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!“. Petitsioonile alla kirjutanud ligi 5000 inimest leiavad, et veipimise võrdsustamine suitsetamisega vähendab tarbijate valikuvõimalusi kasutada suitsetamisest vähem kahjulikku alternatiivi.

PRESSITEADE
28.10.2016

Suurbritannia tubaka- ja alkoholiuuringute keskus (UKCTAS) avaldas jõulist kriitikat Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) e-sigarette puudutavale raportile, sest nende hinnangul ei ole raporti koostamisel arvesse võetud olemasolevaid tõendeid e-sigarettide kohta. Raport võib innustada riike seadma liigseid piiranguid e-sigarettidele ning see omakorda õõnestab pingutusi, mida tehakse tubakatarvitamise vähendamiseks..

PRESSITEADE
28.06.2016

6,1 miljonit Euroopa Liidu elanikku on e-sigarettide abil suitsetamise maha jätnud ja 9 miljonit on suitsetamist vähendanud, kinnitab äsja avaldatud analüüs.

Patrase ülikooli (Kreeka), Onassise südamekirurgia keskuse (Onassis Cardiac Surgery Centre, Kreeka) ja Prantsuse riikliku tervise- ja meditsiiniuuringute instituudi (French National Research Institute for Health and Medical Research) teadlased analüüsisid 2014. aasta Eurobaromeetri uuringu andmeid ja leidsid, et Euroopa Liidus tõmbavad e-sigarette valdavalt endised ja praegused suitsetajad.

PRESSITEADE
01.06.2016

Äsja avaldatud Briti Kuningliku Arstide Kolleegiumi raporti kohaselt peaks riik toetama e-sigarettide tarvitamist suitsetamise aseainena, et vähendada rahva tervisekahju. MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit kutsub sotsiaalministeeriumi üles sama tegema.

Kuningliku Arstide Kolleegium (The Royal College of Physicians) on seisukohal, et e-sigaretid võivad aidata ära hoida miljoneid surmajuhtumeid, sest tubakatoodete tarvitamine on peamine välditav surma põhjus.

PRESSITEADE
03.03.2016

MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit taunib sotsiaalministeeriumi poolt kiirkorras kooskõlastusringile saadetud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega plaanitakse keelata e-sigarettide ja e-vedelike Eesti-sisene ja piiriülene kaugmüük ehk veebipoed.