Rene Eestis on senini tehtud vaid üks uuring e-sigarettidest, kuid seda uuringut ei saa samuti võtta alusena mitte ainsakski väiteks. Ei saa öelda, kui ohtlikud nad on ja ei saa väita, et noored hakkavad suitsetama just e-sigareti proovimise tõttu. Selgitame, miks.
Tegemist oli raku-uuringuga. Uuringu läbiviimisel kasutati rakke, mis valati üle kõrge nikotiinisisaldusega e-vedelikuga. Kuna esmalt muutusi ei tuvastatud, valati vedelikku järjest juurde. Spetsialistid, kes seda katset hindasid, ütlesid, et rakkudele valatavat doosi ületati kuni 16 kordselt. Hiljem kontrolliti numbreid veelkord, ning saadi tulemuseks, et doosi ületati 25 kordselt! Seda selleks, et vedelik hakkaks rakkudele mõju avaldama.
Uuringu põhjal väideti, et e-vedelik tekitab rakkudes “sarnaseid toimeid” tubakasigaretiga. Mis veel hullem - väidetakse, et nikotiin on kantserogeen, mida ta kindlasti ei ole. E-sigaret olevat ka hüppelauaks suitsetamisele ja ka kanepi kasutamisele! Selle uuringu põhjal on võtnud hoiaku Tervise Arengu Instituut, kes on sügavalt eksitava info jaganud välja Tubakainfo.ee lehel.

Selle, aga ka muu eksitava info põhjal mõjutati/eksitati poliitikuid, kes neile teadaoleva, kuid tegelikkusele mittevastavale informatsioonile suurel määral tuginedes, võtsid vastu Tubakaseaduse muutmise seaduse, arvestamata ja ära kuulamata vastaspoole selgitusi ja arvamusi ehk siis tegutsesid nii, nagu TAI oli neile parteikontoritesse „palli ette mänginud“. Juhin siinkohal tähelepanu sellele, et mitmed riigid maailmas, eesotsas Inglismaa ja Ühendkuningriikidega on läbi viinud sadu uuringuid ja teevad seda igapäevaselt edasi. Nende uuringute põhjal on jõutud selgelt arusaamale, et e-sigaret on vähemalt 95% ohutum, kui tubakasigaret. Kõige selle taga seisavad kindlalt Kuninglik Arstide Kolleegium, Vähiuuringute Keskus, Inglismaa Tervisekaitse ja paljud teised. Lisaks kasutab UK inimeste informeerimiseks kampaaniaid, nagu VApril http://www.vapril.org/ , kus kutsutakse inimesi üles veipimise abiga suitsetamisest loobuma!

Eestis aga seevastu toetutakse vaid ühele uuringule, mõne spetsialisti arvamusele ning selle tulemusena on e-sigaret demoniseeritud ning Eesti suitsetajatele edastatakse valet ja eksitavat infot igapäevaselt! Eesti suitsetajale püütakse kõigiti jätta mulje, et e-sigaret on sama ohtlik, või isegi ohtlikum, kui tavatubakas. Infot varjatakse, moonutatakse või isegi valetatakse suitsetajatele. Selle tulemusena ei saa suitsetaja võtta vastu adekvaatseid otsuseid, mis aitaks tal leida endale oluliselt ohutum alternatiiv, või muu abinõu tubakast loobumiseks. Eesti on üks vähestest riikidest maailmas, kus e-sigaret on nii karmilt reguleeritud ja tulevikus lausa keelatud. Selles suunas arenguruumi muidugi veel on, kui võta näiteks Tai Kuningriik. Tais võid saada vanglakaristuse, kui jääd vahele e-sigaretti tarbides, rääkimata selle müümisest. Selliseid riike on mõned veel. 
Nendes riikides, kus e-sigaretti koheldakse sarnaselt Eestiga, on kohalik tubakatööstus riiklik ning sellest tulenevalt on seal omad huvid ja eesmärgid. Miks on Eesti võtnud nii agressiivse hoiaku e-sigareti vastu? Eesti riik ju enam tubakatööstust ei oma? Selliste regulatsioonide ja keeldudega kaotavad paljud suitsetajad oma elu.. Tahestahtmata tekib küsimus, kes vastutab infosulu ja valeinformatsiooni levitamise eest?


Seletame lahti mõned müüdid e-sigareti kohta. Allikas: Inglismaa Tervisekaitse organisatsiooni ( Public Health England - edaspidi PHE) blogi. https://publichealthmatters.blog.gov.uk/2018/02/20/clearing-up-some-myths-around-e-cigarettes 

E-sigaretid on meedias ja rahva seas pidevalt vastakas olukorras. Kord räägitakse neist positiivset, kord negatiivset. Pole üllatav, et suur osa sellest infost ei vasta tõele. Antud blogi vaatab üle levinumad müüdid ja püüab pakkuda nende asemele fakte.

Meie viimane ulatuslik sõltumatu e-sigarettide ülevaade, mille autoriteks on juhtivad akadeemikud tubaka regulatsiooni vallas, vaatas üle viimased uuringud maailmas. Olenemata segadusest ja arusaamatustest meedias, on e-sigarettide uuringute tulemuste osas kasvav ühtne arusaam. Jõutakse järeldusele, et olenemata väikesest riskist, on e-sigaret oluliselt ohutumad tubakasigaretist.
See ülevaade toetub mitmele olulisele organisatsioonile, mille seas on Ühendkuningriikide Vähiuuringute Keskus, Tubakas ja Tervis, UK Kuninglik Arstide Kolleegium, Inglismaa Teaduste Akadeemia ja hiljuti liitus ka USA suur teaduslik organisatsioon Rahvuslik Teaduse,Tehnika ja Meditsiini Akadeemia.
Müüt number 1 - E-sigaretid põhjustavad “popkorni kopsu”   Üks levinumaid murekohti on see, et e-sigaretid võivad põhjustada nn “popkorni kopsu”. See mure tekkis sellest, et osad vedelikud sisaldasid keemilist diatsetüüli, et anda neile kerget kreemist või maitset. Enam selliseid vedelikke turul ei ole. Kui diatsetüüli suures koguses sisse hingata, võib see põhjustada kopsuhaigust bronchiolitis obliterans. Seda haigust tuvastati mitmetel inimestel, kes töötasid popkorni tehases. Samas diatsetüül on e-vedelikes keelatud. Varem leiti seda mõnes vedelikus, kuid selle kogus oli sadu kordi väiksem, kui tubakasigaretis. Isegi suurtes kogustes, nagu suitsetamisel, ei põhjusta diatsetüül selle haruldase haiguse teket.

Müüt number 2 - E-sigaretid pole reguleeritud ja me ei tea, mida need sisaldavad   Ühendkuningriigis on e-sigarettidel ühed kõige rangemad regulatsioonid maailmas (Eesti on nüüd mitmekordselt sellest ees ja mitte heas mõttes). 2016 aastal koostatud tubaka ja nendega seonduvate toodete regulatsioonis pandi paika toodete kvaliteedi- ja ohutusstandardid. Samuti reguleeriti pakendamine ja info, mida peavad pakendid sisaldama, et tarbijal oleks lihtsam õigeid ja meelepäraseid valikuid teha. Kõik e-sigareti tooted, mis tulevad turule, peavad olema registreeritud Terviseametis. Registreering sisaldab e-sigarettide tehnilist infot ja vedelike koostist. Sama toimus juba ka Eestis alates 20 mai 2017.   Müüt number 3 - e-sigaretid on kahjulikud, sest vedelikud sisaldavad nikotiini Kümnest inimesest neli arvab, et nikotiin on see, mis põhjustab samamoodi vähki, nagu tubaka suitsetamine. Samas tõendid näitavad, et nikotiin kannab endas minimaalset riski inimeste tervisele. Kuigi nikotiin on põhjus, miks inimesed satuvad suitsetamisest sõltuvusse, on hoopis tuhanded keemilised ühendid need, mis tekitavad just tubaka põlemiseprotsessil kahju. E-vedelikud ei sisalda tõrva ega vingugaasi - kaht kõige kahjulikumat ühendit tubakasigaretis. E-sigaretid sisaldavad ka mõnda kemikaali, mis on leitav tubakasigaretis, kuid kogused on oluliselt väiksemad.   Müüt number 4 - Passiivne veipimine on kahjulik kõrvalseisjatele   Tõendusmaterjalist on selgelt nähtav, et passiivne suitsetamine on kahjulik. Seepärast on UK-s siseruumides suitsetamine keelatud. Need seadused ei kehti aga e-sigarettidele ja ruumi haldajal või omanikul on endal õigus otsustada, kas tema ruumides võib veipida, või mitte. E-vedelikud koosnevad nikotiinist, propüleenglükoolist, taimsest glütseriinist ning maitse- ja lõhnaainetest. Erinevalt sigarettidest ei teki lisaks suitsu. On vaid vedeliku aur, mis on tekkinud vedeliku kuumutamisel ja mille inimene välja hingab. Inglise Tervisekaitse Organisatsioon jõudis viimaste uuringute ülevaatamisel järeldusele, et kõrvalseisjale pole veipimine ohtlik ega ei kujuta kõrvalseisja tervisele riski. Inimesi, kellel on astma või mõni teine hingamisteede haigus ja on välistele ärritajatele tundlikud, võivad tunda ärritust. Seepärast soovitab PHE seda arvesse võtta ruumide omanikel ning reguleerida veipimist vastavalt oma äranägemisele.

Müüt number 5 - E-sigaretid juhivad noori inimesi suitsetama

Meie raport ei kinnita mitte kuidagi muret, et e-sigaretid oleks noortele teeks suitsetamisele. UK küsitlused näitavad, et noored küll proovivad e-sigarette, kuid regulaarseid kasutajaid on vähe ja needki hõlmavad neid peaaegu eranditult tavasuitsetajaid. Samal ajal langeb UK-s suitsetajate arv endiselt. PHE jälgib ka edaspidi e-sigareti kasutamist, nagu ka tavasuitsetamist.

Müüt number 6 - E-sigaretid on tubakatööstuse “Trooja hobused”, et saada inimesi suitsetama

Puuduvad tõendid, mis väidaksid, et e-sigaretid juhiks inimesi suitsetamise juurde - UK-s on pilt hoopis vastupidine. E-sigareti kasutajate hulk, kes on endised suitsetajad, on aastate jooksul ainult suurenenud. Üle poole 2,9 miljonist e-sigareti kasutajast UK-s on selle abil suitsetamisest loobunud. Lisaks on 770 tuhat inimest loobunud nii suitsetamisest, kui e-sigaretist. Samal ajal on eduka suitsetamisest loobumise protsent järjest paranenud ja see on rekordiliselt madal 15,5% Inglismaal. Meie kasutuses olevate ja läbi töötatud uuringute põhjal julgeme väita, et e-sigaretid aitavad vähemalt 20 tuhandel inimesel aastas suitsetamisest loobuda. Kokkuvõttes pole e-sigaretid ja tubakatooted identsed tooted ja neid ei tohiks ühtmoodi käsitleda. On oluline, et seitse miljonit Inglismaa suitsetajat eristaksid neid ja saaks tõest infot, mis aitab neil enda tervisele paremaid otsuseid vastu võtta. E-sigaretid pole täielikult riskivabad, kuid nad kannavad endas murdosa riski võrreldes tubakasigaretiga ja aitavad tuhandetel suitsetajatel loobuda suitsetamisest.

Rene Suburg