Lugupeetud rahvaalgatuse toetaja

Meil on kurb meel teatada, et pärast mitmeid arutelusid otsustas riigikogu sotsiaalkomisjon konsensuslikult (Helmen Kütt, Monika Haukanõmm, Dmitri Dmitrijev, Jüri Jaanson, Tiina Kangro, Liina Kersna, Maris Lauri, Marika Tuus-Laul ja Viktor Vassiljev) lükata tagasi petitsioonis „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!“ esitatud ettepanekud.

Sotsiaalkomisjoni otsusel on väga selge ja kahjulik mõju Eesti rahvatervisele, mitte positiivne mõju nagu komisjoni otsuses on kirjeldatud. Meile jääb täiesti arusaamatuks, miks Eesti riik on otsustanud piirata vähemkahjulike alternatiivide kasutuselevõttu ja soosib sellega tavaliste sigarettide kasutamist. Selline tubakapoliitika ei vähenda kuidagi suitsetajate arvu, vaid hoopis suurendab seda.

Tubakaseaduse muudatuste aruteluks on huvirühmad veel viimast korda kokku kutsutud 10. oktoobriks sotsiaalkomisjoni istungile, kus heas usus kordame üle meie ühised ettepanekud.

Meie võitlus vähemkahjulike alternatiivide eest sellega ei lõpe. Iga veipija saab sellesse oma panuse anda ja selgitada teistele, miks e-sigaretid on tavalisest tubakas kordades vähemkahjulikumad ja miks peaksid suitsetajad võtma kasutusele hoopis e-sigaretid.

Sotsiaalkomisjoni seisukoht on järgmine:

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas 26.09.2017 istungil konsensusega mitte toetada kollektiivses poordumises esitatud ettepanekuid.

Kuna kollektiivses poordumises tehtud ettepanekud on seotud seaduseelnou nr 357 menetlemisega ning langevad kokku eelnoule esitatud muudatusettepanekutega, siis selgitame teile järgmist:

Riigikogu sotsiaalkomisjon menetleb tubakaseaduse muutmise seaduse eelnou (357) vastavalt Riigikogu kodu-ja tookorra seadusele ning järgmine eelnõu arutelu toimub 10.10.2017 istungil, kuhu kutsutakse eelnõu kohta arvamuse esitanud huvigrupid. Eelnõule esitatud muudatusettepanekute suhtes kujundab komisjon seisukoha oma jargmistel istungitel. Muudatusettepanekute hääletamine seisab ees ning muudatusettepanekute arvestamine või mittearvestamine selgub parast hääletamist komisjonis ja seejarel Riigikogu täiskogus.

Mis puudutab aktsiise ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadust, siis Vabariigi Valitsus algatas eelnou 6.02.2017. Riigikogu juhatus võttis alkoholi-, tubaka-, kütuse-ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse eelnou (380) menetlusse 7,03.2017 ning määras selle juhtivkomisjoniks rahanduskomisjoni. Rahanduskomisjon menetles eelnõu kevadistungjargu jooksul, seadus võeti vastu 31 .05.2017ja avaldati Riigi Teatajas 14.06.2017. Seaduseelnou nr 380 menetlemise käigus toimus 21.03.2017 eelnou arutelu koos huvigruppidega. Seal osalesid ka MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu esindajad Ingmar Kurg ja Oliver Lehtsaar, kes tutvustasid oma seisukohti rahanduskomisjonile. Aktsiisid ja maksustamine on rahanduskomisjoni valdkond ning aktsiiside muutmine ei ole sotsiaalkomisjoni pädevuses ning komisjon ei toetanud esitatud ettepanekut.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni 06.10.2017 vastuskiri nr 1-6/17-25/4 (täiesmahus).täiesmahus).