2017 summit 2


17. novembril toimus Londonis järjekorras viies e-sigareti teemaline tippkohtumine. Sellel käsitleti mitmeid e-sigareti aspekte, millest rääkimine on Eestis veel tabu ja osalejateks erinevad osapooled, mis Eestis mõeldamatu. Tippkohtumine tõi kohale veipijad, teadlased, tööstused (nii väikesed kui ka suured tubakatööstused ning farmaatsia), terviseorganisatsioonid ja valitsuse. Sellise laia ringi kokkutulemist peetakse ka põhjuseks, mis UKs on e-sigarettite osas riik positiivselt meelestatud. Inglismaal on pika aja jooksul ära tehtud tubli töö ja alljärgnevalt kokkuvõte tippkohtumisest.   


Tippkohtumise olulised punktid:

 • E-sigaret ei põhjusta kopsudele kahju.
 • Inglismaal väheneb suitsetajate arv ülikiiresti, olles langenud 15 protsendi peale kogu/täisealisest rahvastikust. Üleminek e-sigarettidele on olnud selle juures väga oluline.
 • Tootjad tõid välja, et osad ettevõtted kasutavad “shake and vape” lahendust, et hoiduda seadustest ja turustada testimata e-vedelikku. Laboratoorselt testimata e-vedelike hinnaeelis testitud toodete ees on ca 30%. Tarbijate soov on, et taolised tooted oleks ka edaspidi müügil.
 • E-sigarettide vähemalt 95% vähem kahjulik aspekt on leidnud tugevamat kinnitust uute läbiviidud uuringute tulemusel.
 • Tervise spetsialistid mõtlevad välja fakte e-sigarettide kohta ja tapavad selle tulemusena suitsetajaid
 • Kuumutatavate tubakatoodete kohta on veel väga vähe informatsiooni. Tubakatootjate enda poolt läbi viidud uuringud kinnitavad, et need on kordades vähem kahjulikud, kui tavaline suitsetamine. Ka esimesed sõltumatud kontrolluuringud on seda kinnitanud. Samas on esmased analüüsid näidanud, et need tooted on siiski umbes kümme korda ohtlikumad kui e-sigaretid.

Meil siit kaugelt vaadates tundub, et Inglismaal on e-sigareti vallas kõik hiilgavalt hästi ja asi on nii-öelda tehtud. Tegelikkuses see aga kahjuks nii pole. Aastate jooksul meedia poolt levitatud informatsioon on teinud tohutut kahju, mida inimesed arvavad e-sigaretist. Seepärast on näiteks Inglismaal palju raskem leida kohta, kus tohib veipida ja paljude inimeste arvetes on e-sigarettide kasutamine avalikes kohtades keelatud – see loomulikult ei vasta tõele. Tulemuseks on see, et nüüd seisab Inglismaa terviseorganisatsioonidel ees hiiglaslik ülesanne seda muuta. Samas, kui nad jätkavad sihipärast õige informatsiooni jagamist nagu nad seda nüüd teevad, on minu arvamus, et need probleemid suudetakse 2-3 aastaga lahendada.

Tähelepanu pöörati väga palju sellele, kuidas parandada kvaliteeti e-sigarettidega seotud uuringutes. See on suur probleem ja mitte ainult e-sigarettide vallas. Kõige suuremat kahju ei tee mitte alati uuringud, vaid just pressiteated, milles sageli ei kajastata uuringu tegelikku tulemust, vaid luuakse sellest kõverpilt.

 

Linda Bauld tõi välja, et viimase aasta jooksul on paljudes riikides, näiteks Uus-Meremaal, hakatud suitsetamise vastases võitluses kaaluma sama lähenemist nagu Inglismaal. Samas riikides, mis ei toeta e-sigarettide levikut, tehakse sellega selgelt kahju rahva tervisele. Bauld juhtis ka tähelepanu, et kampaaniad nagu Stoptober on väga olulised muutmaks avalikkuse arvamust.Louise Ross tõi välja väga head tulemused, mida nad on saavutanud „stop smoking“ kabinetis, kasutades e-sigaretti suitsetamisest loobumise abivahendina. Koos professionaalse toega suudavad vähemalt 60% suitsetajatest loobuda suitsetamisest kasutades abivahendina e-sigarette. See protsent on aastate lõikes tõusujoones.


Kahjuks pidi aga ka Ross tõdema, et ikka on veel palju neid suitsetamisest loobumise teenuseid pakkuvaid asutusi, kes blokeerivad e-sigarette ja mõtlevad välja fakte või annavad loobujatele meedia poolt levitatud valeinformatsiooni. Paljud professionaalid pole siiani aru saanud, et tapab suits, mitte nikotiin.

Kurb uudis on see, et Louise Ross läheb ära pensionile märtsis. Louise Ross töötab esimeses e-sigareti sõbralikus suitsetamise vastases kabinetis ja on olnud juba aastaid omamoodi teenäitaja ja patroon suitsetamisest tekkivate kahjude vähendamise võitluses. Hea uudis on see, et ta jätkab kahjude vähendamise teemadega tegelemist NNA UK ridades.

Dr. Riccardo Polosa avaldas uuringu, mis uuris pikaajalise e-sigareti kasutamise tulemusena tekkivaid muutusi kopsudes. Kuigi ülimalt keeruline on leida e-sigareti kasutajaid, kes pole ennem olnud suitsetajad, olid uuringusse ka sellised kasutajad kaasatud. Uuring viidi läbi 3,5 aasta jooksul. Uuring keskendus reaalses maailmas, mitte laboris toimuvale. Tulemused on järgnevad:

 • Terved suitsetajad, kes läksid üle e-sigareti kasutamisele - nende kopsudes ei tuvastatud mitte mingeid negatiivseid efekte.
 • Suitsetajad, kes põdesid astmat ja läksid üle e-sigarettide kasutamisele - nende tervises tuvastati märgatavaid paranemise märke.
 • Nendel e-sigareti kasutajatel, kes polnud varem suitsetanud, ei tuvastatud mitte mingeid negatiivseid efekte kopsudes.
 • Nendel suitsetajatel, kes lõpetavad suitsetamise e-sigareti abil, on palju vähem probleeme tõusva kaalu ja vererõhuga.
Pikemalt saab uuringu kohta lugeda Dr. Polosa intervjuus siin ja uuring leiab siit.

Viimase väga fantastilise võtmekõne tegi Sarah Jakes esindades läbi NNA UK miljoneid tarbijaid.

Kõne põhipunktid olid järgnevad:

 • Iseseisev veipimise tööstus on olnud väga vastuvõtlik tarbijate vajadustele ja soovidele selle pärast, et enamus tööstusest on ise e-sigareti tarbijad. Tarbijate ja tööstuse vahe on ainult selles, et nemad võtsid entusiasmist ette luua oma äri.
 • Pole kahtlust, et tubakatööstus on halva reputatsiooni ära teeninud, aga võideldes nende valedega ja kaasates sinna e-sigaretid, on tarbijad süütud kannatajad.
 • Veipijate, eesträäkijate ja tervise arengu inimeste eesmärgid on samad (kahjuks ei ole see nii Eestis). Erinevus on aga selles, kuidas eesmärgid saavutada.
 • Tarbijatel on kadunud valikuvabadus. Tarbijad soovivad oma valikutes olla vabad. Tarbijatel on kõrini sellest, et tervise spetsialistid soovivad kõigest eemaldada naudingu.
 • Juhul kui Derek Yach'i loodud Maailm Suitsuvabaks Fond (Foundation for a Smoke-Free World) peaks läbi kukkuma, siis selle all kannatavad järjekordselt tarbijad. Meil on vaja head ja kvaliteetset teadust (uuringuid) ja pole vahet, kes selle eest maksab.
 • Kui me näeme/tunnetame võimsat revolutsiooni siis meie, tarbijad peame üritama vältida selle p***se (f***ing it up) keeramist.
 • Inglismaa peab maailmale näitama, kuidas poliitilise toega saab säästa miljoneid inimelusid. Küsimus on ainult, kas neil on selleks julgust?

Shara kõne lõppes ülivõimsa aplausiga.
Shara kõnet täies mahus saab lugeda siin.

Minu jaoks oli väga rõõmustav, aga samas kadedaks tegev vaadata, kuidas NNA UK on avanud hästi toimivad suhtluse ja koostöökanalid UK erinevate tervise teemadega tegelevate riiklike organisatsioonidega. See on pika töö tulemus ja Eestis samade tulemusteni jõudmiseni läheb veel aega. Võib-olla alguses ongi kõige keerulisem, sest meie peame teed rajama. Õnneks on meil võimalik teiste kogemustest ja tulemustest õppida.

Konverents ise oli väga intensiivne ja tiheda programmiga.

Reis oli muidu päris vastikult raske - kolme päeva jooksul sai kokku maksimaalselt 7 tundi pea padjale toetada.


Ingmar Kurg

Lisa infot kokkusaamise kohta on võimalik leida järgnevatest allikatest: