petitsioon 1
Riik plaanib järsult ja ülemääraselt karmistada veipimist puudutavat seadusandlust ning seeläbi tappa veipimise Eestis. Selle pidurdamiseks on E-sigareti müüjate ja kasutajate liit koostanud petitsiooni ning kogub toetusallkirju, pidurdamaks nende plaanide elluviimist.Petitsioon on koostatud nii, et sellele võiks alla kirjutada kõik e-sigareti kasutajad ja ka nende tuttavad ning perekonna liikmed, kes leiavad, et riik plaanib ebaõiglast, liiga karmi ning faktidest mittelähtuvat veipimise ülereguleerimist.

Juhul kui seadused jõustuvad plaanitud kujul, sureb veipimine kui 95% vähem kahjulik alternatiiv suitsetamisele Eestis välja või liigub suures osas mustale turule. 
E-sigareti müüjate ja kasutajate liit palub petitsiooni võimalikult palju levitada ja kaaluda kõigil selle allkirjastamist.

Digitaalselt saab petitsioonile allkirja anda SIIN.
Petitsiooni pdf’i saab välja trükkimiseks alla laadida SIIN.

Paberkandjal olevale petitsioonile palume igale lehele panna ainult ÜKS allkiri.
Paberkandjal petitsioonid palume toimetada poodidesse, kes on liidu liikmed.

Palume mitte topelt allkirjastada paberpetitisooni ja online versiooni.

Petitsiooni tekst:


Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!


Petitsiooniga soovime peatada veipimise võrdsustamise suitsetamisega. Veipimise võrdsustamine suitsetamisega vähendab tarbijate valikuvõimalusi kasutada suitsetamisest vähem kahjulikku alternatiivi.

Rahandusministeerium ja Sotsiaalministeerium on saatmas/saatnud riigikogu menetlusse eelnõud, mille järgi:

  • Lisatakse e-vedelikele aktsiis, mis teeb veipimise kallimaks kui suitsetamise.
  • Keelatakse ära e-vedelike maitsed, mille tulemusena seatakse ohtu kasutajate tervis, suretatakse välja e-sigareti poed ja luuakse võimalused musta turu tekkeks.
  • Keelatakse riigisisene kaugmüük, st suletakse e-poed. Selle tulemusena puudub suurtest keskustest väljaspool elavatel inimestel juurdepääs e-sigarettidele.
  • Veipijad surutakse suitsuruumi, eirates asjaolu, et e-sigareti tarvitamisel ei eraldu keskkonda suits, vaid kahjutu aur.
  • Keelatakse e-sigarettide ja e-vedelike väljapanekud kauplustes.


Nii Euroopa tubakadirektiivi kui ka Eestis kehtiva Tubakaseaduse alusel on e-sigarettide turvalisus tarbijaile ja kasutamiskord juba piisavalt reguleeritud ja võimalikult ohutuks muudetud.

Kui sa nõustud, et täiendavad piirangud on ebamõistlikud, isikuvabadusi piiravad ja rahva tervisele negatiivse mõjuga, siis palun toeta oma allkirjaga E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu ettepanekut peatada veipimise täielik võrdsustamine suitsetamisega.

Palume
Riigikogul mitte vastu võtta Tubakaseaduse muutmise seadust (16-0889) ning
Rahandusministeeriumil loobuda seaduseelnõu Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus (16-1259) esitamisest
e-sigarette puudutavas osas ja annan oma vastuhääle järgnevale:

  1. e-sigareti vedeliku aktsiisiga maksustamine;
  2. e-vedelike maitse- ja lõhnaainete keelamine;
  3. riigisisese kaugmüügi keelamine;
  4. e-sigareti tarbijate suitsuruumi suunamine;
  5. e-sigarettide ja e-vedelike väljapaneku piiramine jaemüügis.