riigikogu tyhisaal demokraatia
Lugupeetud Riigikogu esimees, Riigikogu liikmed, peaminister, tervise- ja tööminister ning justiitsminister


Demokraatlikus riigis oleme kokku leppinud, et uute regulatsioonide väljatöötamisel jälgitakse head õigusloome tava. Selle juurde kuulub huvigruppide kaasamine, et saavutada võimalikult suur üksteisest arusaamine ja ühiskonna soovidega arvestamine. Kahjuks on Riigikogu menetlusse jõudnud mitmed seaduseelnõud, millel väljatöötamiskavatsus puudub. Kas see tähendab, et plaanis on senised demokraatlikud tavad asendada bürokraatlikega, kus kabinetivaikuses sündinud ametnike mõttevälgatused saadetakse valitsusele ja riigikogule kinnitamiseks?

Lugupeetud rahvaalgatuse toetaja

Meil on kurb meel teatada, et pärast mitmeid arutelusid otsustas riigikogu sotsiaalkomisjon konsensuslikult (Helmen Kütt, Monika Haukanõmm, Dmitri Dmitrijev, Jüri Jaanson, Tiina Kangro, Liina Kersna, Maris Lauri, Marika Tuus-Laul ja Viktor Vassiljev) lükata tagasi petitsioonis „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!“ esitatud ettepanekud.

Sotsiaalkomisjoni otsusel on väga selge ja kahjulik mõju Eesti rahvatervisele, mitte positiivne mõju nagu komisjoni otsuses on kirjeldatud. Meile jääb täiesti arusaamatuks, miks Eesti riik on otsustanud piirata vähemkahjulike alternatiivide kasutuselevõttu ja soosib sellega tavaliste sigarettide kasutamist. Selline tubakapoliitika ei vähenda kuidagi suitsetajate arvu, vaid hoopis suurendab seda.

PETITSIOONI RIIGIKOGUS KAITSMAS: E-liit käis täna koosseisus Ingmar Kurg, Kirill Vlassov ja Askur Alas Riigikogu sotsiaalkomisjonis kaitsmas petitsiooni, millega 5000 inimest nõuab, et e-sigarette EI võrdsustataks tavasuitsudega. Veipimine ei ole suitsetamine, siin pole ei tubakat ega põlemist ega ka võrreldavat tervisekahju.

innco 1

NIKOTIINI TARBIJATE ÜHINGUTE RAHVUSVAHELINE VÕRGUSTIK (INNCO)

Arvamus kavandatava  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse (380 SE) menetluse juurde Riigikogus.


Nikotiini Tarbijate Ühingute Rahvusvaheline Võrgustik (The International Network of Nicotine Consumer Organisations, INNCO) liidab üle maailma 20 eri riigi tarbijaorganisatsiooni, mis edendavad nende huve, kes soovivad asendada tubaka suitsetamise ohutumate, alternatiivsete nikotiinitoodetega. Need mittepõlevad (või suitsuvabad) nikotiini tarbimise vormid hõlmavad elektroonilisi sigarette, snusi ja potentsiaalselt ka teisi kuumutavaid, kuid mittepõlevaid tooteid.

Kahjuks seaduseelnõu esitatud järjekordselt ilma eelneva väljatöötamiskavatsuseta, rikkudes sellega seadusloome head tava. Kuigi eelnõu seletuskirjast võib lugeda, et “Eelnõule ei ole koostatud väljatöötamiskavatsust, sest enamik eelnõus sisalduvatest sätetest põhinevad tubakapoliitika rohelisel raamatul ning eelnõu algatamine ilma väljatöötamiskavatsuseta oli Vabariigi Valitsuse 26. mail 2016 toimunud kabinetinõupidamise otsuseks”, juhime tähelepanu järgnevale -

sots m sulgeb e poed 4Sotsiaalministeerium on esitanud kooskõlastusringile Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (EIS nr. SOM/16-0127). Eelnõu kooskõlastamist soovitakse kiirendatud korras 10 päeva jooksul.

Sama eelnõuga plaanitakse ära keelata e-sigarettide Eesti sisene ja piiriülene kaugmüük. Ehk siis eelnõu jõustudes peavad Eestis tegutsevad e-sigarette müüvad e-poed ennast varsti kinni panema. Seaduse plaanitav jõustumise aeg on 20.mai 2016.a. EL direktiivis ei ole kaugmüügi keelamine kohustusena välja toodud. Riigisisest kaugmüüki direktiiv isegi mitte ei maini.

Seadus soovitakse vastu võtta kiirendatud korras suhtlemata huvigruppidega, tegemata pädevat analüüsi ja koostamata seaduse väljatöötamise kava. Enne piirangute kehtestamist peaks olema korralikult kaalutud nii riigisisese kui piirülese kaugmüügi piirangu plussid ja miinused, nii Eesti kaupmehe kui ka riigi seisukohalt.

aktiis euro e vedelikRahandusministeerium on teinud ettepaneku maksustada e-vedelikud aktsiisiga. E-sigareti müüjate ja kasutajate liit on arvamusel, et e-vedelikke ei tohiks aktsiisiga maksutada.

Hetkel plaanitakse kohaldada e-vedelikele sigarettide määrast 50% madalamat aktsiisimäära, mis teeb 0,293 eurot ühe milliliitri kohta. 

Ehk siis 10ml pudelile lisanduks 2.93EUR millele lisandub veel käibemaks. 

Maksustada plaanitakse nii nikotiinivabad e-vedelikud kui ka maitsestajad. 

Kava täistekstiga saab tutvuda siin (PDF) või valituse eelnõude lehel http://eelnoud.valitsus.ee/main#g9tvHcZT valides "Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus" ja sealt dokumendid.

Rahandusministeeriumi pressiteade on siin: http://www.fin.ee/rahandusministeerium-ootab-arvamusi-e-sigarettide-voimaliku-maksustamise-aluste-kohta/

E-sigareti müüjate ja kasutajate liit koostas Rahandusministeeriumi kavale omapoolse vastuse tuues välja nii kitsaskohad kui ka argumendid, miks aktsiisi lisamine e-sigarettidele ei ole hea mõte.