Rene Eestis on senini tehtud vaid üks uuring e-sigarettidest, kuid seda uuringut ei saa samuti võtta alusena mitte ainsakski väiteks. Ei saa öelda, kui ohtlikud nad on ja ei saa väita, et noored hakkavad suitsetama just e-sigareti proovimise tõttu. Selgitame, miks.

2017 summit 2


17. novembril toimus Londonis järjekorras viies e-sigareti teemaline tippkohtumine. Sellel käsitleti mitmeid e-sigareti aspekte, millest rääkimine on Eestis veel tabu ja osalejateks erinevad osapooled, mis Eestis mõeldamatu. Tippkohtumine tõi kohale veipijad, teadlased, tööstused (nii väikesed kui ka suured tubakatööstused ning farmaatsia), terviseorganisatsioonid ja valitsuse. Sellise laia ringi kokkutulemist peetakse ka põhjuseks, mis UKs on e-sigarettite osas riik positiivselt meelestatud. Inglismaal on pika aja jooksul ära tehtud tubli töö ja alljärgnevalt kokkuvõte tippkohtumisest.   

super tax

 

Riigikogus menetlusel olev aktsiisi eelnõu alusel lisatakse Eestis e-vedelikele aktsiisi 0,2€ 1ml e-vedeliku kohta. Odavamate vedelike puhul tähendab see umbes 65% hinnatõusu.

Itaalia kehtestas 2014 aasta jaanuaris e-sigarettidele 60% aktsiisi mille „õigustuseks“ toodi vähenevad maksutulud.

petitsioon 1
Riik plaanib järsult ja ülemääraselt karmistada veipimist puudutavat seadusandlust ning seeläbi tappa veipimise Eestis. Selle pidurdamiseks on E-sigareti müüjate ja kasutajate liit koostanud petitsiooni ning kogub toetusallkirju, pidurdamaks nende plaanide elluviimist.

e cigarette not equal cigar
26. oktoobril 2016.a.

Head inimesed, ajakirjanikud, poliitikud, ametnikud, Eesti kodanikud!

Tubakaseaduse muutmisega tahetakse ilma igasuguse avaliku aruteluta võrdsustada e-sigaret ja tavasigaret, toetumata seejuures viimase aja teaduslikele uuringutele või teiste riikide kogemusele. E-sigareti kasutajatele on see täiesti vastuvõetamatu, sest sellega ütleb riik sisuliselt, et hakake parem jälle suitsetama.

e sigareti kasutamine tooko
Saadan Public Health England'i poolt koostatud suunised e-sigarettide kasutamise kohta avalikus ruumis ja töökohtades.
Leiame, et Eesti võiks samadest alustest ja soovitustest lähtuda.

nicotine no smoke 01
28.aprillil 2016 avaldati Kuningliku Arstide Kolleegiumi (The Royal College of Physicians (RCP)) poolt tõenduspõhine uurimisraport „Nikotiin ilma suitsuta! Tubakatoodete kahjulikkuse vähendamine“. Põhjalik 200-leheküljeline dokument on kättesaadav siit. Tubakatoodete kahjulikkust on dr. Mike Russell esmakordselt kirjeldanud 1976.aasta raportis, esimene Inglismaa Kuningliku Arstide Kolleegiumi poolt väljastatud tubakatarbimisest tingitud kahjude vähendamisele suunatud raport avaldati aga 2007 aastal. Täna mängivad tubakavastases võitluses olulist rolli ka elektroonilised sigaretid ehk e-sigaretid.

Raport toob välja kaks põhifakti: 1) e-sigaretid on suitsetajate hulgas populaarsed; 2) e-sigaretid on leidnud väga vastuolulist tagasisidet ja regulatsioonid erinevad riigiti oluliselt. Raportis on kirjeldatud põhjalikult fakti, et e-sigaretid ei oma tervisele kahjulikku mõju. Neid ei hinnata ka täielikult kahjututeks, kuid see ohutase on võrreldes tubakasuitsuga äärmiselt madal.

e cigarette law hammer
2014 aasta kevadel võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2014/40/EL  tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (edaspidi TTD ehk tubakatoodete direktiiv). 20.maiks 2016 peab kõigi EL liikmesriikide seadusandlus olema viidud vastavusse TTD-ga.

ebadekvaatsed uuringud

Suur hulk inimesi on tänaseks sigarettide suitsetamise minevikku jätnud. Kuid kui palju on meil veel sõpru ja tuttavaid, kes suitsetavad paki sigarette või isegi mitu pelgalt ühe ööpäeva jooksul?

Miljonid suitsetajad saavad end nüüd nimetada endisteks suitsetajateks just tänu e-sigarettidele.

E-sigarettide kasutusele võtmine on muutnud väga paljude inimeste elusid üle terve maailma. Ometi rünnatakse e-sigarettide tööstust ikka ja jälle uute eksitavate raportite, keelustavate seaduste ja levitamispiirangutega.

cdc uuring bigTervishoiuspetsialistid ja -aktivistid on seni e-sigarette näidanud pigem negatiivses valguses väites, et need õhutavad inimesi tubakatarbimisele, eriti ohustatud on noored teismelised.

Uued USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (Centers for Disease Control and Prevention CDC) poolt läbiviidud uuringu tulemused aga märgivad hoopis, kui olulist rolli mängivad e-sigaretid tänapäeva ühiskonna suitsetajate hulgas. Tuhanded täisealised ameeriklased väidavad oma kogemustele toetudes, et e-sigaretid aitavad suitsetamisest (tubakatarbimisest) loobuda. Valdav enamik e-sigarettide kasutajatest on kas endised või praegused suitsetajad, vaid üksikud mittesuitsetajad ehk tubakatoodete mittetarbijad väitsid, et kasutavad e-sigarette. Ainult 4% mittesuitsetajatest väitis, et on e-sigarettide kasutajad ning vaid 3,4% mittesuitsetajates märkis, et nad on e-sigaretide kasutamist proovinud.

(Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes (2014/2015))

seadmed pudel matilEuroopa Liidus on 7,5 miljonit igapäevast e-sigareti kasutajat ja üle 30 miljoni inimese on kunagi proovinud e-sigaretti.
Euroopa liidus on tavalise tubakaga seostatud surmasid umbes 700 000 aastas.

E-sigareti kasutaja on 19 korda tõenäolisemalt olnud varasemalt tavalise tubaka kasutaja.

Lugedes UK Public Health England (PHE) ametlikku seisukohta ja vaadates uuringuid, mida on läbiviidud ning mida järjest korratakse, tekib küsimus, miks teeb Eestis TAI e-sigaretivastast kampaaniat? TAI peaks olema ogranisatsioon, mis seisab rahva tervise eest ja propageerib tervislikumat käitumist.

TAI poolt läbi viidud e-sigareti vastases kampaanias olevad reklaamlaused on kohati täpselt vastupidised sellele, mida väidab Euroopa ühe suurima riigi tervisekaitse organisatsioon.

seadmed laualToetudes ekspertide arvamusele ja uuringutele on Inglismaa Tervisekaitse Organisatsioon (Public Health England, edaspidi PHE) avaldanud positiivse arvamuse e-sigareti kohta.

E-sigaret on vähemalt 95% ohutum kui tavaline tubakas. E-sigaret ei ole 100% ohutu aga võrdlema peab e-sigaretti tavalise tubakaga. Ehk siis e-sigaret on vahend, mille kahju on murdosa sellest mis tekib suitsetamisest nii rahva tervisele kui riigile.