cdc uuring bigTervishoiuspetsialistid ja -aktivistid on seni e-sigarette näidanud pigem negatiivses valguses väites, et need õhutavad inimesi tubakatarbimisele, eriti ohustatud on noored teismelised.

Uued USA Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse (Centers for Disease Control and Prevention CDC) poolt läbiviidud uuringu tulemused aga märgivad hoopis, kui olulist rolli mängivad e-sigaretid tänapäeva ühiskonna suitsetajate hulgas. Tuhanded täisealised ameeriklased väidavad oma kogemustele toetudes, et e-sigaretid aitavad suitsetamisest (tubakatarbimisest) loobuda. Valdav enamik e-sigarettide kasutajatest on kas endised või praegused suitsetajad, vaid üksikud mittesuitsetajad ehk tubakatoodete mittetarbijad väitsid, et kasutavad e-sigarette. Ainult 4% mittesuitsetajatest väitis, et on e-sigarettide kasutajad ning vaid 3,4% mittesuitsetajates märkis, et nad on e-sigaretide kasutamist proovinud.


Ligikaudu pooled praegusest suitsetajatest kasutavad samaaegselt e-sigarette ning paljud neist eesmärgiga suitsetamine maha jätta. 55,4% oli endiseid suitsetajaid, kes tänu e-sigarettidele olid suutnud tubakatoodetest loobuda. 20% suitsetajatest on viimase aasta jooksul e-sigaretid kasutusele võtnud sooviga suitsetamine maha jätta.

On ilmselge, et väga paljud suitsetajad usuvad, et e-sigarett aitab neil tubakatoodest lõplikult loobuda. CDC pole esimene organisatsioon, kes sellist informatsiooni väljastab. 2015 aasta augustis väitsid suitsetamisvastase organisatsiooni Action on Smoking and Health (ASH) liikmed selgelt, et e-sigaretid ei õhuta noori suitsetamisele. „Peaaegu kõik noored e-sigarettide kasutajad väitsid, et nad on kas praegu või olid juba eelnevalt suitsetajad“ märkis ASH.

Nüüd, mil CDC on omapoolse seisukoha avalikustanud, ei saa tervishoiuspetsialistid ja -aktivistid enam puhtsüdamlikult levitada valeinfot selle kohta, kuidas e-sigaretid inimesi suitsetama õhutavad. Uurimistulemustest on selgelt näha, et e-sigarettide kasutamise kasuks otsustavad need suitsejad, kes soovivad tubakatarbimisest loobuda ja paljudel on see ka õnnestunud.

Milline on sinu lugu? Kas hakkasid e-sigarette kasutama suitsetamisest loobumise eesmärgil ning kas see õnnestus?


Artiklis viidatud uuring: http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db217.htm
Refereeritud artiklist: http://www.cocktailnerd.com/cdc-reveals-the-truth-about-ecigs-in-shocking-new-study/

Refereeritud artikli autor: Katie Bercham