UK cancer research

E-sigaretid on ajakirja Internal Medicine annaalides avaldatud uuringu kohaselt tavaliste sigarettidega võrreldes vähem mürgised ja ohutumad.

Ühendkuningriigi vähiuuringute keskuse (Cancer Research UK) rahastatud teadlased avastasid, et inimestel, kes vahetasid tavaliste sigarettide suitsetamise vähemalt kuueks kuuks e-sigarettide või nikotiini asendusravi (NRT) vastu, olid kehas palju madalamad mürgiste ja vähki tekitavate ainete tasemed, kui neil, kes jätkasid tavaliste sigarettide suitsetamist.
Esmakordselt analüüsisid teadlased pikaajaliste e-sigarettide ja NRT kasutajate ning suitsetajate sülge ja uriini ning võrdlesid nende keha kokkupuudet põhikemikaalidega.

Endistel suitsetajatel, kes läksid üle e-sigarettidele või NRT-le, olid kehas palju madalamad mürgiste kemikaalide ja kantserogeenide tasemed, kui neil, kes jätkasid tubaka suitsetamist. Kuid neil, kes kasutasid e-sigarette või NRT-d ning samas jätkasid suitsetamist, ei esinenud samu täheldatud erinevusi, viidates sellele, et mürkainetega kokkupuute vähendamiseks peab üleminek olema täielik.

UCL-i epidemioloogia ja rahva tervise vanemlektor ning väljaande juhtiv autor Dr Lion Shahab selgitas: „Meie uuring täiendab olemasolevaid tõendeid, mis näitavad, et e-sigaretid ja NRT on suitsetamisest palju ohutumad ning nende pikaajalise kasutamisega seotud oht on väga väike.

Oleme näidanud, et e-sigarettidest tingitud mürgiste kemikaalide tasemed kehas on oluliselt madalamad, kui eelmistes uuringutes simuleeritud katsete põhjal on viidatud. See tähendab, et mõned kahtlused e-sigarettide ohutuse osas võivad olla valed.

Lisaks näitavad meie tulemused, et e-sigaretid pole üksnes ohutumad, vaid nendest saadav nikotiin on tavaliste sigarettide omast märkimisväärselt erinev. See võib aidata inimestel koguni suitsetamisest loobuda, rahuldades nende vajadused ohutumal viisil.“

Ühendkuningriigi vähiuuringute keskuse (Cancer Research UK) vähiennetuse osakonna direktor Alison Cox rääkis: „Umbes kolmandik tubakatarbijate surmadest on tingitud vähist, mistõttu soovime näha väga paljusid Ühendkuningriigi 10 miljonist suitsetajast oma sõltuvusest üle saamas.
See uuring täiendab suurenevat tõendite hulka e-sigarettide suurema ohutuse kohta võrreldes tubakaga ning viitab sellele, et nende toodete pikaajalised mõjud on minimaalsed.

Nikotiiniasenduste, nt e-sigarettide, eeliste mõistmine ja nendest teavitamine on tähtis samm tubakaga seotud surmade arvu vähendamiseks Ühendkuningriigis.“

Kasutatud allikad: