Lugedes UK Public Health England (PHE) ametlikku seisukohta ja vaadates uuringuid, mida on läbiviidud ning mida järjest korratakse, tekib küsimus, miks teeb Eestis TAI e-sigaretivastast kampaaniat? TAI peaks olema ogranisatsioon, mis seisab rahva tervise eest ja propageerib tervislikumat käitumist.

TAI poolt läbi viidud e-sigareti vastases kampaanias olevad reklaamlaused on kohati täpselt vastupidised sellele, mida väidab Euroopa ühe suurima riigi tervisekaitse organisatsioon.

Analüüsime, mida väidab TAI ja mida väidvad uurimused ning PHE.

TAI:
Müüt: E-sigaret aitab suitsetamisest loobuda.
Tegelikkus: E-sigareti nagu ka tavasigareti tõmbamisel on tegemist täpselt samuti suitsetamisega. Pole tähtis, kas tegemist on tavasigarettide, sigarillode, vesipiibu, huuletubaka või e-sigaretiga, kõigi nende ühine nimetaja on nikotiin ning seetõttu on tegemist vastavalt tubakatoote või tubakatootega sarnaselt kasutatava tootega. Seega tavasigaretilt e-sigaretile üle minnes ei muutu suitsetamisrutiin, muutub vaid nikotiini omandamise vahend.

Juba esimene lause on väär – e-sigareti tõmbamine ei ole suitsetamine! Tegemist on aurutamisega ja tulenevalt sellest on jägnevad väited kas valed või pooltõed. See on nii sisuliselt kui põhimõtteliselt väga suur erinevus. E-sigareti ja tavalise sigareti vahel on ainult kaks sarnasust. Esiteks – mõlemat tõmmatakse ehk siis visuaalne efekt on sarnane ja teiseks – mõlemad sisaldavad nikotiini.

Keemiliselt ja sisuliselt on suitsetamine ja aurutamine väga erinevad. PHE poolt läbi viidud analüüside alusel on e-sigaret vähemalt 95% vähem kahjulik kui tavaline tubakas. Seega väide, et "pole tähtis" kas kasutatakse e-sigaretti või tavalist tubakat, ei ole tõene.

TAI:
Müüt: E-sigaret on tervislik alternatiiv tavasigaretile.
Tegelikkus: E-sigaret ei ole kindlasti inimese organismile tervislik. Kuigi e-sigarettide pikajaline mõju tervisele ei ole veel teada, on leitud arvukaid efekte inimese organismile. Nii näiteks leidis Tartu Ülikooli doktorant, et e-sigarettide tõmbamisel on tavasigaretiga samasugune mehhanism inimese bronhiepiteeli rakkudes. Eelkõige on aga tähtis toonitada, et nikotiini sisaldav e-sigaret ei ole tervislik, kuna nikotiin on närvimürk, millel võivad organismile olla laastavad mõjud.

Siin on müüt vale. Mitte keegi pole mitte kunagi väitnud, et e-sigaret on tervislik. Küsimus kust TAI on sellise müüdi leidnud? Kõik poed, uuringud ja arvamused on siia maani väitnud, et e-sigaret on mitmetes kordades ohutum alternatiiv tavalisele tubakale, mitte tervislik lahendus.
TAI'l on õigus selles osas, et nikotiin on närvimürk ja puhtal kujul on nikotiin väga mürgine ja ohtlik. E-sigarti vedelikud sisaldavad nikotiini vahemikus 0-1.8% (0-18mg/ml).

TAI:
Müüt: E-sigaretiga hingad sisse ja välja vaid nikotiiniga veeauru.
Tegelikkus: E-sigareti sisse- ja väljahingatavas õhus on leitud arvukalt erinevaid aineid, sõltudes vastavalt tootest. Leitud on nii raskmetalle nagu tina ja nikkel, aga ka formaldehüüdi ja atseetaldehüüdi, mis on mõlemad kantserogeenid. Kuna brände on väga palju erinevaid, varieerub nende toodete koostis suurel määral.

Siin on TAI'l osaliselt õigus. Erinevaid aineid ja ühendid on leitud. TAI jätab aga mainimata, et kahjulike ühendite kogused on minimaalsed ja uuringud on leidnud, et nii väiksed kogused vastavad normidele ja ei oma efekti tervisele.
Uuringutulemused, mis leidis formaldehüüdi ja atseetaldehüüdi, on palutud tagasi lükata. Kui teised teadlased üritasid katseid korrata, siis selgus, et formaldehüüdi ja atseetaldehüüdi on võimalik leida ainult siis kui e-sigaretti valesti kasutatakse. Selle fenomeni nimi on "dry puff" efekt, mis tähendab seda, et seadme kuumutuselmendis puudub piisval hulgal vedelikku ja kuumutamisel hakkab kärssama vedelikku kuumutuskehani viiv materjal (wick). Reaalselt ei ole võimalik sellist seadet tarbida, sest koheselt tekib organismis sama kaitserefleks mis tekib siis kui hingata sisse filtreerimata suitsu.

Allikad, mis kinnitavad ülalmainitud väiteid:
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/191-form-nejm
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/193-form-ver
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/research/research-2015/227-form3

80–90% ulatuses on kõikide brändide e-vedelikud täpselt sama koostisega. Erinevus seiseneb maitsetes. Ehk siis ka ülevalolevas väites kasutatakse pooltõdesid ja jäetakse avaldama informatsioon koguste ja tingimuste kohta, mis tegelikult on väga oluline.

Müüt: E-sigarettide tarvitamine ei mõjuta teiste ümberkaudsete inimeste tervist.
Tegelikkus: Praegused uuringud on suutnud tõestada, et e-sigarettide väljahingatav õhk ei ole puhtalt veeaur, vaid olenevalt tootest võib sisaldada erinevaid aineid, sh nikotiini. Seega ei saa kindlalt väita, et see oleks ümberkaudsetele inimestele ohutu. Tuleb oodata tulemusi edasistest vastavatest uuringutest.

On suudetud tõestada, et väljahingatav õhk ei ole puhtalt veeuar, kuid samad uuringud on ka ära tõestanud, et väljahingatavas õhus olevate muude ainete kogus on nii väike, et see ei mõjuta ümbritseva õhu koostist.

Allikad:
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/233-pm
http://www.ecigarette-research.org/research/index.php/whats-new/whatsnew-2015/204-niph

Võrreldes kahest erinevast organistsioonist ja uuringustest tulevat informatsiooni tekib küsimus, kes edastab valeinfot? PHE'l on oma väidetele teaduslikud ja uurimustule tuginevad faktid. Samas TAI ei kajasta mitte ühtegi tõenduspõhist allikat, millele tuginedes on kampaania üles ehitatud.

Tekib õigustatud küsimus, mis huvi on TAI'l levitada ebaõiget, osaliselt varjatud või tugevalt moonutatud informatsiooni?

Kuna TAI on tubakavastase kampaani käigus läbiviinud ka e-sigareti vastase kampaania, siis palume, et ka TAI põhjendaks ja tõestaks oma arvamuste ja väljaütlemiste tõepärasust. Riiklikult rahastatud organisatsioon peab suutma oma avalikult esitatud väiteid põhjendada ja teaduslikult tõestada.