seadmed laualToetudes ekspertide arvamusele ja uuringutele on Inglismaa Tervisekaitse Organisatsioon (Public Health England, edaspidi PHE) avaldanud positiivse arvamuse e-sigareti kohta.

E-sigaret on vähemalt 95% ohutum kui tavaline tubakas. E-sigaret ei ole 100% ohutu aga võrdlema peab e-sigaretti tavalise tubakaga. Ehk siis e-sigaret on vahend, mille kahju on murdosa sellest mis tekib suitsetamisest nii rahva tervisele kui riigile.


Professor Peter Hajek'i (Queen Mary University London) arvates eemaldab e-sigaret peaaegu kõik ohud, mis on tavalises tubakas.

Puuduvad tõendid, et e-sigaret põhjustab mittesuitsejate või laste suitsetajateks hakkamist.

PHE uurimuse tulemusel arvatakse, et e-sigaret võib olla väga tõhus vahend tavalisest tubakast loobumiseks. E-sigareti kasutajaid analüüsides selgus, et 2,6 miljonist e-sigareti kasutajatest olid peaaegu kõik varasemalt tavalise tubaka kasutajad. Seega on e-sigaret olnud nende inimeste jaoks sobiv ja toimiv vahend tavalisest tubakast loobumisel. Hetkel kogutud andmete põhjal on e-sigaret kõige efektiivsem vahend tavalisest tubakast loobumiseks.

Probleemina on välja toodud e-sigareti halb avalik kuvand. 44,8% Inglismaa elanikest ei tea, et e-sigaret on ohutum kui tavaline tubakas.

Küsimus: kuidas on tekkinud selline kuvand?


Kasutatud allikas:
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review

http://www.bbc.com/news/health-33978603