(Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes (2014/2015))

seadmed pudel matilEuroopa Liidus on 7,5 miljonit igapäevast e-sigareti kasutajat ja üle 30 miljoni inimese on kunagi proovinud e-sigaretti.
Euroopa liidus on tavalise tubakaga seostatud surmasid umbes 700 000 aastas.

E-sigareti kasutaja on 19 korda tõenäolisemalt olnud varasemalt tavalise tubaka kasutaja.

7 miljonit e-sigareti kasutajat on varasemalt olnud tavalise tubaka kasutajad; mittesuitsetajaid, kes kasutavad e-sigaretti on 0,5 miljonit ehk siis 92% e-sigarettide kasutajast on suitsetajad või endised suitsetajad. Neid kes polnud varasemalt suitsetajad ja kasutavad nüüd regulaarselt NIKOTIINIGA e-sigaretti, on alla 2% kogu kasutajatest aga näiteks Prantsusmaal on selliseid kasutajaid 0%.
Seega tõenäosus, et e-sigaret on tee uute nikotiinisõltuvuses olevate kasutajate tekkimiseks on väga väike.

Hetkel Euroopas olevatest e-sigarettide kasutajatest 2,5 (35%) miljonit ei kasuta tavalist tubakat ja 2,2 (32%) miljonit on vähendanud tavalise tubaka kasutamist. Kokku 67% Euroopas olevatest e-sigareti kasutajatest on vähendanud tavalise tubaka tarbimist. Seega saab järeldada, et e-sigaret on väga tõhus vahend suitsetamisest loobumiseks või suitsetamise vähendamiseks.

Hetkel Euroopas olevatest e-sigareti kasutajatest ja endistest e-sigareti kasutajatest on suitsetamisest loobunud 3,8 (22,6%) miljonit inimest. Vähendanud on suitsetamist 4,9 (28,6%) miljonit inimest. Kokku on vähendanud või loobunud tavalisest tubakast 8,8 (51,2%) miljonit inimest.

Reklaamil on tugev mõju e-sigareti kasutajate arvule. Need, kes on viimase 12 kuu jooksul sageli näinud e-sigareti reklaami, hakkavad e-sigaretti kasutama neli korda suurema tõenäosusega kui reklaami mittenäinud inimesed.

Järeldused, mida saab teha nende tulemuste põhjal:

  • E-sigaretti kasutavad reeglina endised suitsetajad või hetkel suitsetavad inimesed.
  • Väga marginaalne on nende e-sigareti kasutajate osa , kes varasemalt ei olnud tavalise tubaka kasutajad.
  • E-sigareti kasutajad on tõenäolisemalt kõrgema haridusega inimesed.
  • Selleks, et tavalise tubaka kasutajad prooviksid e-sigaretti on väga oluline, et neid reklaamitakse kui vähem kahjulikku alternatiivi tavatubakale.
  • See, et e-sigaretid on tee tavalise suitsetamise juurde ja, et e-sigaret "renormaliseerib" suitsetamise need on teoreetilised probleemid ja hetkel puuduvad igasugused tõendid mis seda toetaks.


Kokkuvõtte tegemiseks on kasutatud Dr. Konstantinos Farsalinose analüüsi ja slaidiesitlust.
Arvandmed on saadud kasutades EUROBAROMETER'i poolt avalikustatud andmeid ja nendele tehtud süvaanalüüsi.