nicotine no smoke 01
28.aprillil 2016 avaldati Kuningliku Arstide Kolleegiumi (The Royal College of Physicians (RCP)) poolt tõenduspõhine uurimisraport „Nikotiin ilma suitsuta! Tubakatoodete kahjulikkuse vähendamine“. Põhjalik 200-leheküljeline dokument on kättesaadav siit. Tubakatoodete kahjulikkust on dr. Mike Russell esmakordselt kirjeldanud 1976.aasta raportis, esimene Inglismaa Kuningliku Arstide Kolleegiumi poolt väljastatud tubakatarbimisest tingitud kahjude vähendamisele suunatud raport avaldati aga 2007 aastal. Täna mängivad tubakavastases võitluses olulist rolli ka elektroonilised sigaretid ehk e-sigaretid.

Raport toob välja kaks põhifakti: 1) e-sigaretid on suitsetajate hulgas populaarsed; 2) e-sigaretid on leidnud väga vastuolulist tagasisidet ja regulatsioonid erinevad riigiti oluliselt. Raportis on kirjeldatud põhjalikult fakti, et e-sigaretid ei oma tervisele kahjulikku mõju. Neid ei hinnata ka täielikult kahjututeks, kuid see ohutase on võrreldes tubakasuitsuga äärmiselt madal.

Värskeimad uuringutulemused näitavad, et e-sigaretid aitavad vähendada tubakatoodete kasutamisest tingitud haigestumust ja suremust, viies meid tubakavabale ühiskonnale üha lähemale. Uurimistulemusi kajastab ka üks suurimaid meditsiiniajakirju The BMJ.

Inglismaal on tubakatoodete tarvitamine peamine välditava surma põhjus. Keskenduda tuleb eeskätt nendele inimestele, kes praegu suitsetavad. Klassikaline tubakapoliitika õhutab suitsetamisest loobuma, mis aga on teadupärast väga keeruline ja enamik täiskasvanutest jõuab tubakatoodete juurde tagasi ning jätkab suitsetamist veel pikki aastaid.


Veipimine on ohutu

Meedias on kajastust leidnud väited, et e-sigaretid on ohtlikumad võrreldes teiste suitsetamisest loobumisele suunatud toodetega, sest nad ei ole valmistatud meditsiiniliste standardite järgi. Veipimine on võrreldes tubakatoodete suitsetamisega vähemalt 95% võrra ohutum! Ning olemasolevaid seadmeid on võimalik veelgi ohutumaks muuta parandades e-sigaretide tehnoloogiat ja edendades tootmisstandardeid.

Kardetakse, et e-sigaretide kasutamine suurendab tubakatarbimise osakaalu noorte hulgas ja et veipimine on pigem ajutine lahendus, kuid raport kinnitab, et Inglismaal ei leitud nendele kartustele tõestust. Pigem on näha, et suitsetajad on e-sigaretid kasutusele võtnud kui kordades ohutuma alternatiivi tubaka suitsetamisele hoides sedasi nii enda kui teiste tervist. Paljudel juhtudel on veipija seadnud endale eesmärgiks suitsetamisest täielikult loobuda. Kasutajate kogemused näitavad, et tänu e-sigarettidele on see ka õnnestunud. Peaaegu kõik e-sigarettide kasutajad on olnud varem suitsetajad. Uurimistulemused näitavad, et seni on e-sigaretid pigem kasu toonud kui kahju tekitanud nii indiviidi kui ühiskonna tasandil.


Suitsetamisest loobumine on lihsam tänu e-sigarettidele

Inglismaa Kuninglik Arstide Kolleegium on ametlikul seisukohal, et e-sigaretid on tunduvalt turvalisemad võrreldes tubakatoodete tarvitamise ja nikotiinasendusraviga. Kui veipida õigesti, siis aitab see ära hoida miljoneid surmajuhtumeid ning hirm, nagu suunaksid e-sigaretid inimesi tubakatarvitamisele, on alusetu.

Inglismaal üritab igal aastal suitsetamisest loobuda kolmandik suitsetajatest, kuid õnnestub see vaid igal kuuendal katsetajal. Inglismaa rahvatervise uusim seisukoht on, et suitsetajad võiksid e-sigarette vaadelda kui ühte tubakast loobumise abivahendit.


E-sigaretid nikotiinasendusravina

Miks inimesed suitsetavad? Üheks põhjuseks on nikotiinisõltuvus. Suitsu tõmmates ollakse samal ajal eksponeeritud ka suitsust tulenevate teistele ohtlikele kõrvalühenditele. Nikotiini negatiivne mõju on vähene, see mis tapab, on tubakauitsust tulenevad kantserogeenid, süsinikmonooksiinid ja tuhanded teised toksiinid.

Kui nikotiini tarbida sigarette suitsetamata, on võimalik vältida suurt hulka terviseprobleeme. Nikotiin on laialdaselt kättesaadav näiteks nikotiinasendusravi toodetes. Nendest on kasu aga vaid juhul kui kasutamisele lisaks saadakse ka professionaalset abi ning nõustamist. E-sigaretid kui tarbekaup on kordades populaarsem kui tubakast loobumist soodustavad tooted ehk nikotiinasendusravi, mida pakutakse sigarettide aseainena. Inglimaa kulutas rohkem kui pool miljardit naela nikotiinasendusravi toodetele ajavahemikul 2000–2012, samas on teada, et suitsetamisest loobumine ebaõnnestub 85% nikotiinasendusravi kasutajatel. E-sigaretid on ühed soodsaimad nikotiinasendusravi meetodeid, ometigi tahetakse seda alternatiivi piirata ning keelustada.

E-sigarettide kasutamine on efektiivsem kui inimesed võtavad seda kui suitsetamisest loobumise abivahendit. Inglismaa arstid saavad e-sigarette retseptiga välja kirjutada vaid juhul kui need on ametlikult registreeritud, seda teed aga paljud e-sigarettide tootjad pole ette võtta jaksanud. Inglismaal on e-sigarettide läbimüük tohutut kasvanud ajast, mil need 2007 aastal esmakordselt turule tulid. Alates 2012 aastast on e-sigaretid eelistatumad suitsetamisest loobumist toetavad abivahendid. Inglismaal kasutab tänaseks iga kahekümnes inimene e-sigaretti ja peaaegu kõik on endised suitsetajad, kes on proovinud suitsetamist vähendada või sellest täielikult loobuda.

Inglismaa Kuninglik Arstide Kolleegium tõdeb, et kui e-sigarette soovitab kasutada arst, siis loobub suitsetaja suurema tõenäosusega tubakast lõplikult.

Veipimine on sama tõhus nikotiinasendusravi kui mistahes muu variant (nt nätsud, spreid, plaastrid vm) ja kasutaja loobub suurema tõenäosusega tubakatoodetest, sest veipimise protsess iseenesest on sarnaseim suitsetamisele võrreldes muude nikotiinasendusravi toodetega (samasugune sensoorne ärritus, samasugune motoorne stimulatsioon). Hiljaaegu võttis Inglismaa Riiklik Terviseorganisatsoon programmi „Stop Suitsetamisele“ raames kasutusele e-sigaretid, mis aitaksid suitsetajtel tubakatoodetest loobuda ja juba esimesed tulemused on paljulubavad. Selgus, et igapäevaste veipijate hulgas oli poole rohkem neid, kes proovisid suitsetamist vähendada või sellest lõplikult loobuda.

Inglismaal kasutab 2,6 miljonit inimest e-sigaretti, peaaegu kõik nad on olnud suitsetajad. 1/3 on suitsetamise maja jätnud.


Riiklikud regulatsioonid  

Kindlasti on tarvis e-sigarettidega seonduvat riiklikul tasandil reguleerida, kuid seda tuleb teha viisil, mis ei pärsiks e-sigarettide tootmist ja arendamist. Rahvatervise seisukohast on ülioluline, et edendataks nikotiinasendusravi, sh e-sigarettide tööstust, et omakorda vähendada tubakatoodete tarvitamise osakaalu rahvastikus. Tervishoiuorganisatsioonid on hetkel seisukohal, et adekvaatseks riskide hindamiseks on vaja lisauuringuid, kuna e-sigarette ei ole veel kasutatud piisavalt pika ajaperioodi jooksul, et tervisemõjusid hinnata võimalik oleks.

Valitus peaks e-sigarettide kasutamist toetama ja see peab olema üks osa tubakavastasest võitlusest. On täiesti väär väita, et e-sigaretid on samaväärselt tervisele ohtlikud kui tubakatooted!

Professor John Britton Inglismaa Kuninglikust Arstide Kolleegiumist väidab, et e-sigarettidel on suur positiivne mõju rahvatervisele ning nende kasutamist peaks pigem heaks kiitma ning soodustama. Tema sõnul ei ole tegu uue nikotiini tarvitamist propageerivate seadmetega, e-sigarettidel vähe kahjulikke toimeid ning suur potentsiaalne kasu rahvatervise seisukohast.

Uus EL määrustik, mis jõustub mais, seab ranged kvaliteedi- ja ohutusnõuded e-sigarettidele ning e-vedelikele. Dr Tim Ballard ütleb, et tegevused on hetkel suunatud sellele, mis tulevikus lubaksid e-sigarette välja kirjutada retseptiravimitena.

Euroopa Parlament muutis tubakatoodete direktiivi TPD2, millega piiratakse uute toodete turule toomist (etteteatamisaeg 6 kuud), muudetakse rangemaks nõuded seadmetele ja vedelikele – teaduslikult tõendatud andmete esitamine toote turvalisuse kohta (vedelikud, seadmed), pudeli maksimaalsuuruse määra kehtestamine 10 ml maksimaalse nikotiini sisaldusega 20 mg/ml. Muutused jõustuvad 20.maist 2016.

Kui riiklikul tasandil hakkab regulatsioon piirama e-sigarettide kättesaadavust muutes need klientidele kallimaks, vähem tarbijasõbralikumaks või farmakoloogiliselt vähemefektiivseks või kui piiratakse tootearendust, siis on see kokkuvõttes inimese tervist kahjustav tegevus, kuna soodustab tubakatoodete jätkuvat tarbimist.

Inglismaa Terviseameti eestkõneleja sõnul on parim asi, mida suitsetaja oma tervise heaks teha saab – lõpetada suitsetamine. Tänaseks on teada üle miljoni inimese, kes on tubakatoodedelt täielikult üle läinud e-sigarettide kasutamisele ning on tõendeid selle kohta, et sigaretid on kordades tervisele ohutumuad kui tubakatooted. Tulevikus loodame näha turul kõrgkvaliteetset e-sigarettide sortimenti, sealhulgas litsentseeritud tooteid, mille kvaliteet ja efektiivsus on tõestatud.


Kasutatud allikad:
https://www.rcplondon.ac.uk
http://www.bbc.com
http://psychcentral.com
http://www.forbes.com
http://www.theregister.co.uk
http://www.ecigarette-research.org