e sigareti kasutamine tooko
Saadan Public Health England'i poolt koostatud suunised e-sigarettide kasutamise kohta avalikus ruumis ja töökohtades.
Leiame, et Eesti võiks samadest alustest ja soovitustest lähtuda.

PHE üldine seiskukoht on leitav siin.
Panen kirjaga kaasa ka täispika The Royal College of Physicians poolt e-sigarettide kohta koostatud raporti.
Eesti seadusloome peaks olema nende dokumentidega kooskõlas, kuna tegemist ei ole üksikutest uuringutest välja toodud punktidega, vaid paljude erinevate uuringute alusel koostatud põhjaliku raportiga.

Saadan viite millistel tingimustel võib e-sigaret kujutada ohtu.
Kõik uuringud, mis ei too välja "dry puff" olukorra tekkimist või mittetekkimist, omavad samasugust väärtust nagu omab söetükiks praetud saia uuring.

Samuti peaks riigiasutused kujundama oma hinnangu uuringu enda, mitte kellegi kokkuvõtte põhjal ning kontrollima alati, kuidas ja millistes tingimustes on uuring läbi on viidud.
Kui kasutatakse uuringut, mis on midagi halba leidnud, siis peab kindlasti ka välja tooma leitud koguse võrdluse tavalise tubakaga ja WHO poolt ette antud turvaliste piiride võrdluse.

Seadusloomes ja ühiskonna teavitamisel ei ole asjakohane kasutada uuringuid, mis on leidnud aineid mikroskoopilistes kogustes ja mis ei kujuta tervisele ohtu.
Selliste uuringute väljatoomine loob seadusandjale ja ühiskonnale ebakorrektse pildi e-sigarettide kohta.

Briti parlamendi teaduse- ja tehnoloogia büroo (The Parliamentary Office of Science and Technology) võttis 6. augustil kokku uue info, mis on e-sigarettide kohta saadud.
Ameti briifingus, mis toetub 70 allikale, on võtmepunktidena kirjas, et:
  • Üha enam on tõendeid, et e-sigarettide kasutamine on tubaka suitsetamisest palju vähem kahjulik.
  • On tõendeid, mis näitavad, et e-sigaretid aitavad suitsetajatel suitsetamisest loobuda.
  • Praegu on tõendeid, et e-sigaretid ei soodusta mittesuitsetajate või noorte suitsetamist.
  • 98% e-sigarettide kasutajatest on endised või praegused suitsetajad.

https://www.gov.uk/government/publications/use-of-e-cigarettes-in-public-places-and-workplaces