PRESSITEADE
22.05.2017

20 .mail jõustusid kõik Euroopa tubakadirektiivist lähtuvad sätted Eesti seadusandluses, mis tõid e-sigareti toodetele karmid piirangud. “Tervitame sätet, mis nõuab e-sigarettide täitevedelike laboratoorseid teste, sest tarbija võib edaspidi olla kindel, et tegu on kvaliteetse tootega. Samas ei poolda me e-sigareti valdkonna ülereguleerimist,“ ütles MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

Euroopa tubakadirektiivist tulenevate tubakaseaduse muudatuste kohaselt ei tohi nikotiiniga e-vedelikke müüa suuremates mahutites kui 10 ml, nikotiini sisaldus ei tohi olla suurem kui 20 mg/ml, aurusti ei tohi olla suurem kui 2ml. Pakendiga peab kaasnema infoleht, kasutusjuhend, partiinumber, kuupäev ja hoiatus, et nikotiin on kergesti sõltuvust tekitav aine.


Kure sõnul ei ole põhjendatud näiteks e-vedelike pudelite mahupiirang. „Torusiili, mis on kordades ohtlikum aine, võib müüa liitrites anumates, aga e-vedelikke ainult 10 milliliitristes purkides. Sama hästi võiks seada piirangud ka šampoonipudelitele. Ühelgi tervemõistuslikul inimesel ei tule pähe seda juua,“ ütles Kurg.

Kure sõnul on elementaarne, et lapsevanemad, kes kasutavad e-sigaretti, hoiaksid seadmed ja e-vedelikud lastele kättesaamatus kohas, täpselt samuti, nagu hoitakse laste eest alkoholi, sigarette või ükskõik millist muud lastele sobimatut asja. Enne seaduse jõustumist olid kasutusel ka mahutid kuni 100 ml.

Mahupiirang suurendab Kure sõnul ka ökoloogilist jalajälge, sest plastpudeleid tuleb palju juurde. „Kahtlemata tõstab see ka toodete hinda, mis tõuseb veel niikuinii seoses praegu Riigikogu menetluses olevate aktsiisiseaduse muudatusega, millega riik kavatseb e-sigaretid maksustada,“ märkis Kurg.

E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu hinnangul on hädavajalik, et juhul, kui riik leiab aktsiisi kehtestamise olevat möödapääsmatu, siis ei maksustataks vedelikke suvaliselt, vaid nikotiini sisalduse järgi.

E-vedelik sisaldab glütseriini, mis on ka toiduainete koostisosa, propüleenglükooli, mida kasutatakse näiteks üritustel tossumasinates, ja erinevaid maitselisandeid. Vedelik võib sisaldada nikotiini, aga on ka ilma nikotiinita vedelikke.

„Pole ju mõtet kehtestada 1000% aktsiisi toidulisanditele, mis on kaubanduses eraldi vabalt saadaval. Samuti ei saa e-sigarettide puhul kehtestada maksu tubakale, sest e-sigaret ei sisalda seda,“ põhjendas Kurg, kutsudes seadusandjaid üles maksude kehtestamisel lähtuma loogikast ja tervest mõistusest.

Briti Kuningliku Arstide Kolleegiumi (The Royal College of Physicians) raporti kohaselt peaks riik toetama e-sigarettide tarvitamist suitsetamisest loobumise vahendina, et vähendada tavalise tubaka tarbimisest tekkivat rahva tervisekahju ja miljoneid surmajuhtumeid, mida e-sigarettide puhul ei ole teadaolevalt kordagi esinenud. MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit kutsub sotsiaalministeeriumi üles sama tegema.