Pressiteade
26.09.2017


Tänasel riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil jätkub petitsiooni „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!“ arutelu välisekspertide osalusel. E-sigareti uuringute tulemusi tutvustavad dr Konstantinos Farsalinos ja Leon Kośmider PhD.

„Kuivõrd Eestis ei ole alternatiivseid tubakatooteid käsitlevaid teadusuuringuid läbi viidud, siis tuleb tugineda välisriikide uuringutele ja praktikatele. Ainuüksi petitsiooni algatamisest käesoleva aasta alguses on välisriikides avaldatud hulgaliselt teadusuuringuid e-sigareti mõjust tervisele ning mitmed riigid on neile tuginedes välja töötanud rahvatervise kahjusid vähendavad regulatsioonid. Seetõttu on välisekspertide kaasamine sotsiaalkomisjoni arutellu oluline ja tähelepanuväärne,“ ütles petitsiooni algatanud E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

 Sotsiaalkomisjoni istung algab kell 14 Toompea lossis. Istungi järel ja kolmapäeval kuni kella 15.30ni on soovi korral võimalik kohtuda dr Konstantinos Farsalinosega ning küsida teadusuuringute kohta.

Dr Konstantinos Farsalinos

Dr Konstantinos Farsalinos on Onassise Kardiokirurgia Keskuse, Patrase Ülikooli farmaatsiateaduskonna ja Riikliku Rahvatervise Kooli teadur Kreekas.

Alates 2011. aastast on ta läbi viinud laboratoorseid ja kliinilisi uuringuid e-sigarettide mõjust inimeste tervisele. Tema teadustööde hulgast leiab kõige esimese uuringu, mis käsitleb e-sigareti auru tsütotoksilist mõju rakkudele ja e-sigareti kasutamise vahetut mõju südame funktsioonidele ja vereringele. 2014. aastal viis ta läbi ülemaailmse uuringu ligi 20 000 e-sigareti kasutaja seas, et tuvastada e-sigareti kasutamise mustrid ja kasutajate kogemused.

Ta on oma teadustööde tulemusi tutvustanud olulistel rahvusvahelistel teaduskongressidel ning tema teadustöid kasutati Euroopa Liidu e-sigarettide reguleerimise raamistiku väljatöötamisel.

Ta on avaldanud üle 50 uuringu ja teadusartikli eelretsenseeritavates teadusajakirjades suitsetamise, tubakakahjude vähendamise ja e-sigarettide kohta. Ta on teadlane, kes on avaldanud kõige enam e-sigarette käsitlevaid artikleid. Ta on maailma juhtiva meditsiinivaldkonna kirjastuse Elsevier poolt välja antud raamatu "E-sigarettide analüütiline hindamine" toimetaja ja autor.

Dr Farsalinose tadustöödega saab tutvuda siin: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=farsalinos

Leon Kośmider, PhD

Leon Kośmider on USA ülikooli Virginia Commonwealth University teadur. Ta on töötanud teadurina Silesia Meditsiiniülikoolis ning Töötervishoiu ja Töökeskkonna Instituudis Poolas.

Tema esimesed teadustööd käsitlesid sigarettides sisalduva nikotiini ja tsütotoksiliste ainete mõju inimorganismile. Hilisemates teadustöödes on ta käsitlenud e-sigareti vedelike tsütotoksilist mõju ja viinud läbi sellekohaseid kliinilisi uuringuid.

Ta on avaldanud 25 teadusuuringut, mis käsitlevad sigarette ja e-sigarette. Ta on töötanud Poola Standardikomitees e-sigarettide testimise eksperdina. Ta on olnud Poola esindajana Euroopa Standardikomitees, mis töötab välja toodete standardid Euroopa Liidu turule.