Pressiteade
14.03.2017


Täna anti riigikogu esimehele Eiki Nestorile üle petitsioon „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!“. Petitsioonile alla kirjutanud ligi 5000 inimest leiavad, et veipimise võrdsustamine suitsetamisega vähendab tarbijate valikuvõimalusi kasutada suitsetamisest vähem kahjulikku alternatiivi.


„Nii Euroopa tubakadirektiivi kui ka Eestis kehtiva tubakaseaduse alusel on e-sigarettide kasutamiskord ja turvalisus tarbijaile juba piisavalt reguleeritud ja võimalikult ohutuks muudetud. Rahvatervist puudutavate regulatsioonide väljatöötamisel ootame, et need oleksid teaduspõhised. Praegu kavandatud muudatuste tegemisel ei ole aga arvestatud teadusuuringutega, mis käsitlevad e-sigarette, kui suitsetamise ohutumat ja ümbritsevatele kordades vastuvõetavamat alternatiivi,“ selgitas kollektiivse pöördumise eestvedaja Ingmar Kurg.

Riigikogu menetluses olevate tubakaseaduse ja aktsiisiseaduse muudatuste kohaselt piiratakse e-sigarettide müüki, keelatakse nende riigisisene kaugmüük ning e-vedelikele lisatakse aktsiis. „Kavandatud muudatuste vastuvõtmisel väheneks drastiliselt e-sigarettide kui suitsetamise vähem tervist kahjustava alternatiivi kättesaadavus, eriti väljaspool keskusi. Lisanduva aktsiisi tõttu oleksid e-sigarettide kasutamine edaspidi kallim kui suitsetamine. Kõige selle tulemuseks on suitsetajate arvu kasv,“ märkis Kurg.

Kurg leiab, et osad kavandatud muudatused seavad otseselt ohtu veipijate tervise. „Plaanis on suruda veipijad suitsuruumidesse, eirates asjaolu, et e-sigareti tarvitamisel ei eraldu keskkonda suits vaid kahjutu aur. Edaspidi oleksid veipijad passiivsed suitsetajad ja see teeb keerulisemaks inimeste suitsetamisest loobumise ja püsiva ülemineku suitsuvabadele alternatiividele. Samuti on ohtlik ära keelata e-vedelike maitsed, mida praegu enamus kasutab, sest see loob võimalused musta turu tekkeks. Kontrollimata vedelike kasutamisel võivad veipijad oluliselt kahjustada oma tervist, kuigi nad on just vastupidisele teele pöördunud“ rõhutas Kurg.

Kollektiivsele pöördumisele allakirjutanud palusid riigikogul mitte vastu võtta tubakaseaduse muutmise seadust ning rahandusministeeriumil loobuda seaduseelnõu alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seaduse esitamisel e-sigarette puudutavast osast ning andsid oma vastuhääle järgnevale:


  1. e-sigareti vedeliku aktsiisiga maksustamine;
  2. e-vedelike maitse- ja lõhnaainete keelamine;
  3. riigisisese kaugmüügi keelamine;
  4. e-sigareti tarbijate suitsuruumi suunamine;
  5. e-sigarettide ja e-vedelike väljapaneku piiramine jaemüügis.

Petitsiooni leiab siit: http://e-liit.ee/uudised/36-peatame-veipimise-vordsustamise-suitsetamisega