PRESSITEADE
28.06.2016

6,1 miljonit Euroopa Liidu elanikku on e-sigarettide abil suitsetamise maha jätnud ja 9 miljonit on suitsetamist vähendanud, kinnitab äsja avaldatud analüüs.

Patrase ülikooli (Kreeka), Onassise südamekirurgia keskuse (Onassis Cardiac Surgery Centre, Kreeka) ja Prantsuse riikliku tervise- ja meditsiiniuuringute instituudi (French National Research Institute for Health and Medical Research) teadlased analüüsisid 2014. aasta Eurobaromeetri uuringu andmeid ja leidsid, et Euroopa Liidus tõmbavad e-sigarette valdavalt endised ja praegused suitsetajad.

„Eurobaromeetri andmed näitavad, et e-sigarettidel on positiivne mõju rahvatervisele kahel põhjusel: esiteks tugev mõju suitsetamise mahajätmisele ja vähendamisele, ja teiseks, et e-sigarette kasutavad suuresti suitsetajad ja endised suitsetajad, mittesuitsetajate määr on minimaalne,“ ütles peaanalüütik dr. Konstantinos Farsalinos.

Euroopa Liidus on e-sigarette proovinud kokku 48,5 miljonit inimest, kuid igapäevaseid kasutajaid oli uuringu ajal 7,5 miljonit. Neist 7 miljonit on praegused või endised suitsetajad. E-sigaretti kasutavaid mittesuitsetajaid on 0,5 miljonit, kuid vaid väike osa neist kasutab regulaarselt nikotiiniga e-sigaretti. Kõigist e-sigareti tarbijatest moodustavad nad vaid 1,3% ja vaid 0,09% olid igapäevased tarbijad.

„Seega on tõenäosus, et e-sigaretid võivad tekitada uusi nikotiinisõltuvuses olevaid kasutajaid, marginaalne, ja ei kujuta endas uut ohtu, ei normaliseeri suitsetamist,“ kommenteeris MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit juhatuse esimees Ingmar Kurg. Ta tõi välja, et Eurobaromeetri uuringu kohaselt ei ole e-sigaretid ka noorte jaoks värav suitsetamisele.

Analüüs näitab, et praegu e-sigarette kasutavast 7,5 miljonist inimesest on 35% suitsetamisest loobunud ja 32% suitsetamist vähendanud. Seega on suitsetamist vähendanud või sellest loobunud üle kahe kolmandiku e-sigareti kasutajatest, tõestades, et e-sigaret on selleks tõhus vahend.

Analüüsis leitakse, et reklaamil on tugev mõju e-sigareti kasutajate arvule. Need suitsetajad, kes on viimase 12 kuu jooksul sageli näinud e-sigareti reklaami, hakkavad e-sigaretti kasutama neli korda suurema tõenäosusega kui reklaami mittenäinud inimesed.

„Suitsetamise ja rahva tervisekahjude vähendamiseks on oluline, et suitsetajad saaksid teadlikuks e-sigaretist kui vähem kahjulikust alternatiivist tavatubakale,“ ütles Ingmar Kurg.

Euroopa Liidus on tavalise tubakaga seostatud surmasid umbes 700 000 aastas. Otseselt e-sigaretiga seostatavaid pole teada.

Lisamaterjalid: