PRESSITEADE
01.06.2016

Äsja avaldatud Briti Kuningliku Arstide Kolleegiumi raporti kohaselt peaks riik toetama e-sigarettide tarvitamist suitsetamise aseainena, et vähendada rahva tervisekahju. MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit kutsub sotsiaalministeeriumi üles sama tegema.

Kuningliku Arstide Kolleegium (The Royal College of Physicians) on seisukohal, et e-sigaretid võivad aidata ära hoida miljoneid surmajuhtumeid, sest tubakatoodete tarvitamine on peamine välditav surma põhjus.

„Autoriteetse asutuse poolt läbi viidud uuring näitab, et e-sigaretid aitavad vähendada tubakatoodete kasutamisest tingitud haigestumust ja suremust, viies meid tubakavabale ühiskonnale üha lähemale,“ ütles MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit juhatuse esimees Ingmar Kurg.

Raport pealkirjaga „Nikotiin ilma suitsuta! Tubakatoodete kahjulikkuse vähendamine“ sedastab, et hirm, nagu suunaksid e-sigaretid inimesi tubakatarvitamisele, on alusetu. Peaaegu kõik veipijad on olnud varem suitsetajad, kes on e-sigaretid kasutusele võtnud kui kordades tervisele ohutuma alternatiivi.

20. mail jõustus uus Euroopa Liidu määrustik, mis seab e-sigarettidele ja e-vedelikele ranged kvaliteedi- ja ohutusnõuded. Näiteks tuleb toodete turvalisuse kohta esitada tõestatud andmeid, e-vedelike pudelid ei tohi olla suuremad kui 10ml ja vedelike nikotiinisisaldus võib olla kuni 20 mg/ml. Samas piirati tormiliselt arenevas valdkonnas uute toodete turule toomist 6-kuulise etteteatamise aja kehtestamisega.

„Kui riiklikul tasandil hakatakse piirama e-sigarettide kättesaadavust, muutes need klientidele kallimaks, vähem tarbijasõbralikumaks või farmakoloogiliselt vähemefektiivseks, või kui piiratakse tootearendust, siis on see rahvatervist kahjustav tegevus, kuna soodustab tubakatoodete jätkuvat tarbimist,“ ütles Kurg. Tema sõnul peab e-sigarettide edendamine olema üks osa tubakavastasest võitlusest ning seda tuleks riiklikult toetada, nagu ütleb ka Kuningliku Arstide Kolleegiumi värske raport.

Erinevalt tavasigarettidest ei eraldu e-sigarettide puhul põlemisprotsessi jääke, sest tubaka ja paberi põlemise asemel toimub e-vedeliku aurustamine. Seetõttu ei eraldu ka kantserogeenseid ühendeid, mis põhjustavad tubakasuitsetajatel vähki. Briti tervisekaitseameti Public Health England hinnangul on e-sigaret tavasuitsust 95% ohutum, Eurobaromeetri statistika andmeil aga tõhus vahend tavapärasest suitsetamisest loobumiseks.

Eelmisel aastal asutatud MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit (http://e-liit.ee/) koondab kaheksat Eestis tegutsevat e-sigarettidega tegelevat ettevõtet ja aktiivseid üksikisikutest e-sigareti kasutajaid. Liidu eesmärk on vahendada adekvaatset infot ja uuringuid e-sigareti kohta, seista vastu väärarusaamade levikule, koordineerida suhtlust riigiga ja toetada Eesti riigiasutusi e-sigareti jaoks teadmispõhistes regulatsioonide loomises.

Raport on kättesaadav siin: https://www.rcplondon.ac.uk/file/3563/