PRESSITEADE
03.03.2016

MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit taunib sotsiaalministeeriumi poolt kiirkorras kooskõlastusringile saadetud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega plaanitakse keelata e-sigarettide ja e-vedelike Eesti-sisene ja piiriülene kaugmüük ehk veebipoed.

„Sisuliselt tahetakse e-sigarettidele rakendada täpselt samasuguseid piiranguid nagu tubakatoodetele, kuigi e-sigarettide puhul ei ole ei suitsu, tuld ega tubakat. E-sigarette ja tubakatooteid ei tohiks ühe mütsiga lüüa, sest näiteks Briti tervisekaitseameti Public Health England hinnangul on e-sigaret tavasuitsust 95% ohutum, Eurobaromeetri andmeil aga tõhus vahend tavapärasest suitsetamisest loobumiseks,“ ütles MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit juhatuse esimees Ingmar Kurg.

Kõik Eestis e-sigareti müügiga tegelevad ettevõtted pakuvad oma tooteid veebipoes või kombineeritult veebipoes ja tavalises jaekaubanduses. Planeeritav seadusemuudatus lõpetab osade ettevõtjate tegevuse päevapealt ja piirab teise osa tegevust drastilisel määral.

Liidu liikme ja mitme poe omaniku Sven Kotke sõnul ei kontrollita reaalselt Euroopa Liidu siseselt piiriülest kaugmüüki, mistõttu hakatakse e-sigaretitooteid tellima EL-ist. „Piiriülese müügi piiramine tekitab Eesti kaupmehe suhtes ebaõiglase konkurentsi. Mujalt EList saab kauba kätte, aga Eestist mitte,“ märkis Kotke.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on muudatuse üks peamisi eesmärke piirata e-sigarettide kättesaadavust alaealistele. E-poe omaniku ja liidu juhatuse liikme Remi Talu sõnul on ettevõtjad selle oma veebipoodides juba ise ära piiranud – selleks kasutatakse postiettevõtete poolt pakutavat ID-kaardiga vanuse tuvastamise teenust.

Arvestatav osa e-sigareti tooteid ostetakse interneti kaudu, mistõttu kannatavad ka tarbijaid. Samas ei ole ELi direktiivis, millega Eesti tubakaseadust ühtlustatakse, siseriiklikult e-sigareti veebipoodide keelamist üldse mainitud, piiriülese kaugmüügi keelamine on välja toodud vabatahtliku meetmena.

E-sigareti müüjate ja kasutajate liit tunneb muret, et eelnõu kooskõlastamine tahetakse läbi suruda kiirustades, huvigruppidega konsulteerimata ja analüüsi tegemata. Seadus plaanitakse jõustada 20. mail.

Eelmisel aastal asutatud MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liit (http://e-liit.ee/) koondab kaheksat Eestis tegutsevat e-sigarettidega tegelevat ettevõtet ja aktiivseid üksikisikutest e-sigareti kasutajaid. Liidu eesmärk on vahendada adekvaatset infot ja uuringuid e-sigareti kohta, seista vastu väärarusaamade levikule, koordineerida suhtlust riigiga ja toetada Eesti riigiasutusi e-sigareti jaoks teadmispõhistes regulatsioonide loomises. Liit on esitanud sotsiaalministeeriumile tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta põhjaliku vastulause (vt. http://e-liit.ee/suhtlus-riigiga/19).