PRESSITEADE
28.10.2016

Suurbritannia tubaka- ja alkoholiuuringute keskus (UKCTAS) avaldas jõulist kriitikat Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) e-sigarette puudutavale raportile, sest nende hinnangul ei ole raporti koostamisel arvesse võetud olemasolevaid tõendeid e-sigarettide kohta. Raport võib innustada riike seadma liigseid piiranguid e-sigarettidele ning see omakorda õõnestab pingutusi, mida tehakse tubakatarvitamise vähendamiseks..

Eelkõige on Briti uurijad pahased, et raportis käsitletakse e-sigarette ohuna tervisele ning kõrvale on jäetud e-sigarettide positiivne kasutus nikotiinasendusravis, mis on juba väga levinud näiteks Suurbritannias. “Suurbritannias juba kasutatakse edukalt e-sigarette suitsetamisest loobumise vahendina ning ka Eestis tuleks suitsetamisest loobuda soovijatele seda alternatiivi tutvustada ja toote kättesaamist soodustada,” sõnas Ingmar Kurg E-sigareti müüjate ja kasutajate liidust.

Suurbritannia tubaka- ja alkoholiuuringute keskuse teadlased selgitasid, et Maailma Terviseorganisatsiooni koostatud raportis välja toodud soovitus piirata e-sigarettide kasutamist siseruumides ei ole põhjendatud. Briti uurijate sõnul puuduvad teaduslikud tõendid väitmaks, et e-sigareti suitsetajaga samas ruumis viibimine võiks ohustada kõrvalseisja tervist. “E-sigarettidest tulev aur on tunduvalt puhtam kui sigaretisuits, nii et e-sigareti kasutajaga sama ruumiõhku hingav inimene ei ole olulisel määral rohkem ohustatud kui tavalist siseruumi õhku sissehingav isik,” kinnitas ka Kurg.

Briti teadlaste sõnul peaks Maailma Terviseorganisatsioon ja ka teised terviseedendamisega tegelevad organisatsioonid edastama selgemaid sõnumeid e-sigarettide kui nikotiinasendusravi kohta ning vältima valearusaamade kujunemist. Samas tõdetakse, et e-sigarettide pikaajalisest kasutamisest tulenevate riskide kohta on veel vähe andmeid, kuid juba hetkel võib väita, et need riskid tervisele on oluliselt madalamad kui tavasigarettide suitsetajal.

Suurbritannia tubaka- ja alkoholiuuringute keskus on 13 ülikoolist koosnev võrgustik, mida ei rahasta ükski alkoholi- ega tubakaettevõte.

Täiendav info: