PRESSITEADE
12.05.2017

Esmakordselt ületab suitsetamise täielikult maha jätnud veipijate arv nende oma, kes jätkavad paralleelselt ka suitsetamist, leiab Ühendkuningriigi esinduslik uuring.

Umbes 1,5 miljonit inimest ehk rohkem kui pool Ühendkuningriigi 2,9 miljonist veipijast on suitsetamisest täielikult loobunud, ilmneb Ühendkuningriigi tubakavastase võitlusega tegeleva organisatsiooni Action on Smoking and Health (Ash) iga-aastasest uuringust.

„Veipijad teadsid iseenda kogemuse põhjal juba aastaid, et e-sigaret on efektiivne vahend suitsetamisest loobumiseks. Rõõm on tõdeda, et see on saanud nüüd ka tugeva statistilise kinnituse,“ ütles MTÜ E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

Eelkõige on Briti uurijad pahased, et raportis käsitletakse e-sigarette ohuna tervisele ning kõrvale on jäetud e-sigarettide positiivne kasutus nikotiinasendusravis, mis on juba väga levinud näiteks Suurbritannias. “Suurbritannias juba kasutatakse edukalt e-sigarette suitsetamisest loobumise vahendina ning ka Eestis tuleks suitsetamisest loobuda soovijatele seda alternatiivi tutvustada ja toote kättesaamist soodustada,” sõnas Ingmar Kurg E-sigareti müüjate ja kasutajate liidust.

Suurbritannia tubaka- ja alkoholiuuringute keskuse teadlased selgitasid, et Maailma Terviseorganisatsiooni koostatud raportis välja toodud soovitus piirata e-sigarettide kasutamist siseruumides ei ole põhjendatud. Briti uurijate sõnul puuduvad teaduslikud tõendid väitmaks, et e-sigareti suitsetajaga samas ruumis viibimine võiks ohustada kõrvalseisja tervist. “E-sigarettidest tulev aur on tunduvalt puhtam kui sigaretisuits, nii et e-sigareti kasutajaga sama ruumiõhku hingav inimene ei ole olulisel määral rohkem ohustatud kui tavalist siseruumi õhku sissehingav isik,” kinnitas ka Kurg.

Briti teadlaste sõnul peaks Maailma Terviseorganisatsioon ja ka teised terviseedendamisega tegelevad organisatsioonid edastama selgemaid sõnumeid e-sigarettide kui nikotiinasendusravi kohta ning vältima valearusaamade kujunemist. Samas tõdetakse, et e-sigarettide pikaajalisest kasutamisest tulenevate riskide kohta on veel vähe andmeid, kuid juba hetkel võib väita, et need riskid tervisele on oluliselt madalamad kui tavasigarettide suitsetajal.

Suurbritannia tubaka- ja alkoholiuuringute keskus on 13 ülikoolist koosnev võrgustik, mida ei rahasta ükski alkoholi- ega tubakaettevõte.

Täiendav info: