• Kaitsta esigareti kasutajate, müüjate ja tootjate huve Eestis.
  • Ühendada tootjad ja müüjad.
  • Koordineerida suhtlust riigiasutuste ja meediaga.
  • Koordineerida ja finantseerida suhtlust riigiga seaduste arendamisel esigareti valdkonnas.
  • Seisma selle eest, et meedias oleks objektiivne info kajastus.
  • Teha koostööd tervishoiu- ning õppeasutustega levitamaks õiget tõenduspõhist informatsiooni e-sigarettide kohta.
  • Organiseerida uurimuste tõlkimist, nende avalikustamist ning pädevasse riigiasutusse toimetamist.
  • Varustada kõiki esigareti poode infomaterjalidega nagu näiteks uurimuste kokkuvõtted jms.