PETITSIOONI RIIGIKOGUS KAITSMAS: E-liit käis täna koosseisus Ingmar Kurg, Kirill Vlassov ja Askur Alas Riigikogu sotsiaalkomisjonis kaitsmas petitsiooni, millega 5000 inimest nõuab, et e-sigarette EI võrdsustataks tavasuitsudega. Veipimine ei ole suitsetamine, siin pole ei tubakat ega põlemist ega ka võrreldavat tervisekahju.


Paraku istungist osa võtnud tervisekaitsja Maris Jesse on veendunud vastupidises ja tema ümberveenmise katsed läksid raskelt. Komisjon ise jäi mõttesse.


Sotsiaalkomisjoni liige dr. Viktor Vassiljev oli veendunud, et usaldab pigem Kuningliku Arstide Kolleegium ja Inglismaa Tervisekaitse Organisatsiooni uuringuid kui artiklit mainekaimas meditsiiniajakirjas, mille pr. Jesse oma vaadete kaitseks põhjenduseks tõi, sest brittide puhul on tegemist paljude arstide kollektiivse arvamusega, ajakiri aga peab kajastama erinevaid seisukohti ja seal on teatud isiku või väikse rühma arvamus. Britid, teadagi, ütlevad, et e-sigaretid on vähemalt 95% vähem kahjulikud kui tavaline tubakas.

Meie põhieesmärk oli veenda komisjoni, et järgmine istung tuleks korraldada avaliku istungina, kus osalevad ka E-liidu kutsutud rahvusvahelise kaliibriga spetsialistid, kes ei saa raha e-sigaretitööstuselt. Jääme ootama komisjoni otsust.
Petitsiooniga saab tutvuda siin

Slaidi esitlus sotsiaalkomisjonile