Hiljutises uuringus on teadlased leidnud, et e-sigareti aur ei ole mürgine inimrakkudele. Värske uuring, mida rahastas British American Tobacco (BAT), väitis, et nikotiiniga auru sissehingamine võib olla sama kahjutu kui õhu hingamine.

Katsetusteks võttis tubakatootja appi MatTek Corporation'i (toodab inimrakke "klaasis") laboratoorsed katsed. Teadlased kasutasid "suitsetavat robotit", mis võrdles kopusrakkude koopiate reaktsiooni tavasigareti suitsule, kahe erineva tootja e-sigaretile ja tavalisele õhule.

Peale viibimist tavasigareti suitsus kuue tunni vältel, rakud surid. Erinevalt sellest, hoides rakkusid "agressiivses ja pidevas" e-sigareti aurus, väitsid teadlased, et "rakkude kude oli samasugune nagu rakkudel, mis viibisid puhtas õhus". BAT esindaja, Dr Marina Murphy, väitis: “kombineerides laboratoorseid ja robot-teste kasutades hingamisteede kudet ei olnud võimalik näidata, et e-sigareti aur oleks kuidagimoodi mürgine inimese hingamisteedele.

Et testitulemused oleksid kindlad, on plaanis testida veel rohkemate tootjate e-sigarette. “Hetkel puuduvad standardid katseklaasis kasvatatud rakkude testimiseks e-sigareti aurus,” ütles Marina Trani, ‎grupi peateadur British American Tobacco juures. “Meie meetodid võivad osutuda väga kasulikuks aitamaks seada standardeid selles testimises.”

Debatt e-sigareti turvalisuse teemadel on kestnud juba aastaid. Uuring uuringu järel on esile toonud terviseriske, ehkki peaaegu kõik eksperdid on nõus, et e-sigareti aur on palju ohutum kui tavasuits. Dr Michael Siegel, professor Bostoni ülikooli rahvatervise teaduste osakonnas, tervitas viimast uuringut kui tõendusmaterjali e-sigarettide ohutuse kohta, väites “Hoolimata vähestest uuringutest on see väärtuslik tõendusmaterjal toetamaks väidet, et e-suitsetamine on palju ohutum kui tavasigareti suitsetamine.

Ta kutsus rahvatervise edandajaid ja tubakavastaseid võitlejaid julgustama tavasuitsetajaid pöörduma e-suitsu poole; samm, mis “muudaks nikotiini turgu ja tooks hiiglasliku võidu rahvatervise eest võitluses”, kuulutades; “See fenomen tooks suurima edu rahva tervisele meie eluaja jooksul.”

Sellegipoolest hoiatas terviseekspert nikotiini üleliigsele temperatuurile kuumutamise eest - see võib tekitada ohtlikke toksiine(mürkaineid). E-vedeliku ülekuumutamine tekitab kohutava maitse ja seda peaks igaüks juba sel põhjusel vältima. E-suitsetamise pooldajad väidavad, et eelmiste uuringute tulemused, mis väitsid e-sigaretid kahjulikud olevat ja kahjulikke kemikaale sisaldavat, olid väärad kuna testide käigus kuumutati nikotiin liiga kõrgele temperatuurile.

Varem sel aastal kuulutas British American Tobacco välja seadme nimega Voke, mida hetkel turul ei ole ja mis on litsenseeritud meditsiinilise seadmena - see ei tekita soojust vaid toimib pigem nagu astmainhalaator.

Tom Pruen, teadustööde peaspetsialist Electronic Cigarette Industry Trade Association juures, oli rahul sellega, et viimane uuring on täpne. “Ehkki olen kindel, et mitmete jaoks on uuringu teostaja küsitav(tõlkija: BTA, tubakaassotsiatsioon), on viimaste aastate jooksul tubakatööstuse tehtud uuringud olnud väga hea kvaliteediga ja hoolimata ajaloost tulenevatest probleemidest ei vaata ma tulemusi skeptilisemalt kui mujal tehtud uuringuil. Ta lisas, “Tulemused ei ole ootamatud. E-sigareti auru komponendid ei ole mitte ainult vähemürgised nagu suur hulk analüütilisi uuringuid näitab, vaid uurimus kinnitab üldjoontes ka eelmist uuringut.

Kasutatud allikas:
http://ejuiceologist.com/new-study-shows-electronic-cigarettes-have-no-toxic-effect/