Pressiteade
27.09.2017


Riigikogu sotsiaalkomisjoni teisipäevasel istungil jätkus rahvaalgatuse „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega!“ arutelu välisekspertide osalusel.

„Rahvusvahelised teadusuuringud kinnitavad, et e-sigaretid on vähemalt 95% tervist vähemkahjustavamad, kui tavalised suitsud. Mitmed riigid, näiteks Suurbritannia ja Holland, on seetõttu täiendanud oma tubakapoliitikat selliselt, et suitsetajatel soovitatakse üle minna tervist vähemkahjustavamatele alternatiividele nagu näiteks e-sigaretid. Sotsiaalkomisjoni otsus kaasata teema arutelusse eksperdid on oluline samm teaduspõhise rahvatervise kaitse suunas,“ ütles petitsiooni algatanud E-sigareti müüjate ja kasutajate liidu juhatuse esimees Ingmar Kurg.

 

 

„Rahvatervise küsimustes nagu näiteks e-sigarettide reguleerimine tuleb tugineda teaduslikule infole, mistõttu on oluline informeerida seadusandjaid uutest teadusuuringute tulemustest. Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed näitasid, et enne otsuste tegemist soovivad nad tutvuda teadusuuringutega,“ ütles sotsiaalkomisjonile e-sigarette käsitlevaid teadusuuringuid tutvustanud Patrase Ülikooli teadur dr Konstantinos Farsalinos.

„Euroopa Liidus on e-sigarettide regulatsioon kõige põhjalikum kogu maailmas. See ei ole ideaalne, sest piirab e-sigarettide kättesaadavust ja on tõstnud nende hinda, aga tarbijatele on tagatud toodete ohutus ja keelatud on e-sigarettide müük alaealistele,“ kirjeldas dr Farsalinos.

„Teadusuuringud on selgelt kinnitanud, et e-sigarettide lubamine on mõjutanud rahvatervist positiivselt. Osad riigid nagu näiteks Suurbritannia on astunud sammu edasi ja toetavad avalikult e-sigarettide, kui väiksema tervisekahjuga toodet,“ ütles dr Farsalinos.

„Teadusuuringute tulemuste järgi ei ole meil mingit põhjust kehtestada täiendavaid piiranguid e-sigarettidele. Pigem võib välja tuua täiendavate piirangute nagu näiteks maitsete keelamisega kaasnevad negatiivsed aspektid rahvatervisele,“ sõnas dr Farsalinos.

Uuringutest on täiendavate piirangute kehtestamise kolme suurema riskina välja toodud:
1) Maitsete keelamisel võivad e-sigareti kasutajad, kes on edukalt loobunud tavalistest sigarettidest, pöörduda nende juurde tagasi,
2) Tekib salaturg, kus müüakse keelatuid ja kontrollimata tooteid,
3) E-sigareti vedelikke hakatakse maitsestama vabalt saadaolevate maitseainetega, mis aga ei ole selleks sobilikud ja panevad ohtu kasutaja tervise.

„Täiendavate piirangute põhjusena on toodud soov kaitsta noori. Juba praegu on e-sigarettide müük alaealistele keelatud ning mitmetes riikides läbi viidud uuringud näitavad, et suitsetamine ja e-sigareti proovimine on noorte hulgas vähenenud. Senised uuringud on näidanud, et e-sigareti kasutajate hulgas on praegused ja endised suitsetajad, mistõttu ei ole täiendavaid piiranguid tarvis kehtestada,“ lisas dr Farsalinos.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil tutvustasid välisriikides läbi viidud e-sigareti teadusuuringute tulemusi dr Konstantinos Farsalinos, kes on Onassise Kardiokirurgia Keskuse, Patrase Ülikooli farmaatsiateaduskonna ja Riikliku Rahvatervise Kooli teadur Kreekas ning dr Leon Kośmider, kes on USA ülikooli Virginia Commonwealth University teadur.

Riigikogu sotsiaalkomisjon langetab lähiajal otsuse petitsiooni osas.

 

Väliseksperdid osalesid komisjoni istungil rahvusvahelise nikotiini tarbijate organisatsioonide võrgustiku (INNCO) toetusel. Võrgustikku kuulub 29 tarbijate organisatsiooni, mis leiavad, et nikotiini on võimalik ohutumalt tarbida kui põleva tubaka suitsetamise kaudu.